• PvdA Sliedrecht

Daar zullen de buren blij mee zijn!

Regelmatig heb ik twee honden te logeren. Vriendelijke doch merkwaardige dieren, die de gave hebben bij het geringste geluid van de koelkastdeur uit een haast comateuze toestand te ontwaken en binnen een fractie van een seconde kwijlend en met smekende blik naast me te staan. Probeer daar maar eens weerstand aan te bieden, vooral als je politieke overtuiging - althans in theorie - erop is gericht je welvaart te delen met de behoeftigen. Dit heeft ertoe geleid dat ik slechts met de grootste voorzichtigheid de koelkast durf te openen, ook als ze allang weer naar huis zijn. Verder heb ik ervaren dat alles wat er bij zo'n hond aan de voorkant ingaat er vrij snel aan de achterkant weer uit valt.

Vlakbij mijn huis is een uitlaatveldje. Een prachtige voorziening, ooit door de gemeente aangelegd om hondenbezitters het idee te geven dat er van de hondenbelasting niet alleen lantarenpalen worden gekocht, maar dat ze er ook iets voor terugkrijgen.

Het is de bedoeling dat je daar zelf de poep opruimt. En dat doe ik dus ook, met een speciaal daartoe ontworpen plastic zakje. Dat valt niet altijd mee. Het is me al een paar keer overkomen dat ik een zojuist geproduceerde bolus met geen mogelijkheid in het gras kon terugvinden, terwijl ik toch zeker wist dat er iets moest liggen.

Gisteren gebeurde er ook iets raars. Nadat één van de beesten zijn gevoeg had gedaan en ik het gevonden uitwerpsel in het zakje had gemanoeuvreerd voelde het koud en hard aan. Ingewijden weten: dat klopt niet. Toch lag er verder niets.

Dit overdenkend maakte mijn schuldgevoel vrij snel plaats voor berusting, en iets later tevredenheid. Want: hoewel ik weer eens niet in staat was geweest een onder mijn toezicht geproduceerde drol te vinden had ik per saldo wél iets voor het milieu gedaan.

Dit bracht mij tot het inzicht dat het weldegelijk zin heeft om ook andere milieuschades te compenseren. Zo heb ik met behulp van een programmaatje op internet uitgerekend dat, als ik voor € 63,90 investeer in bomen in Bolivia, de CO2-uitstoot van mijn stinkdiesel uit 1991 volledig is gecompenseerd. Daar zullen de buren blij mee zijn!

Ben van der Plas

PvdA