• Maria Stam

    Richard van Hoek

Rondjes draaien (deel 2)

Vorige week schreef collega-columnist Joost Schelling over de voorrang van fietsers op rotondes. Hoewel ik het met Joost eens ben dat er voor eens en altijd duidelijkheid moet komen in deze regel, ben ik ook van mening dat het vanzelfsprekend maken van de voorrang voor fietsers op rotondes in Sliedrecht de juiste manier is. Niet vanuit het oogpunt van de fietsers, maar vanuit het oogpunt van de automobilist.

Dit moet ik misschien nader toelichten. Als u als automobilist de rotonde afrijdt en het fietpad volgt de rotonde, heeft de fietser namelijk sowieso voorrang.

"Say what!? Maar die haaientanden dan?"

Juist. Die haaientanden, dat is waar het mis gaat.

Op (o.a.) de website van de fietsersbond wordt hier het volgende over gezegd: "Het plaatsen van haaientanden leidt tot de bizarre situatie dat fietsers op de eerste helft van de oversteek voorrang hebben op auto's die de rotonde afrijden (want rechtdoor gaand verkeer gaat voor). Terwijl ze op de tweede helft geen voorrang hebben op verkeer dat de rotonde oprijdt." Op deze manier is het mij ook uitgelegd tijdens mijn rijlessen.

De haaientanden gelden voor de fietsers dus alleen voor het verkeer dat van hen van rechts komt en de rotonde oprijdt. Ligt het fietspad een aantal meter voorbij de rotonde, dan heeft de automobilist wel voorrang, want dan geldt de fietser als kruisend verkeer en krijgen de haaientanden hun welbekende functie weer terug.

Ontzettend verwarrend. Daarnaast heb ik het als automobilist vaak genoeg meegemaakt dat fietsers op rotonden hun voorrang "opeisen", zonder te kijken of er iets aan komt. Met als gevolg dat een automobilist die niet op de hoogte is van de officiële voorrangsregel (want: die haaientanden bij de fietsers) misschien door wil rijden, met alle gevolgen van dien. Hoe dan ook: de automobilist krijgt altijd de schuld als er iets gebeurt.

Daarom ben ik van mening dat het beter is om die haaientanden weg te halen en meer duidelijkheid te geven aan de voorrangsregel. Het gevolg zal zijn dat de automobilist van tevoren weet dat hij voorrang moet verlenen en dus niet voor verrassingen komt te staan.

Natuurlijk is het goed om af en toe eens rebels te zijn als dorp en niet als een mak lammetje achter de rest van de Drechtsteden aan te hobbelen. Maar in dit geval pleit ik ervoor om deze regel door te trekken. We vinden vast wel iets anders waarmee we ons kunnen afzetten tegen de rest van onze zustergemeenten...

Maria Stam