• Archief BDUmedia

26 bekeuringen tijdens handhaving in Biesbosch

SLIEDRECHT In het Nationaal Park De Biesbosch werd 3 juni een gezamenlijke handhavingsdag gehouden door het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en Staatsbosbeheer. Er werden 26 bekeuringen uitgedeeld en 40 waarschuwingen gegeven. In totaal zijn 111 controles uitgevoerd. Bezoekers zijn geïnformeerd over wat wel en niet mag in het kwetsbare park van wereldklasse.

Er zijn integrale controles uitgevoerd in de 9.000 hectare grote Hollandse -, Sliedrechtse -, Dordtse en Brabantse Biesbosch. De aandacht richtte zich vooral op de naleving van de 10 parkregels. Het gaat dan om de vaarsnelheid, afval, verstoring, geluid, visserij, veiligheid, open vuur, vernieling, honden en toegangsbepalingen. Zich niet houden aan de parkregels veroorzaakt irritaties bij andere bezoekers en schade aan de natuur. Toezicht en handhaving zijn daarom noodzakelijk.

Bezoekers kregen van de handhavers voorlichting over de regelgeving, de recreatiemogelijkheden en de natuurkwaliteit. Tijdens de middag en avond zijn bekeuringen uitgedeeld. Er is ook gekozen om niet te bekeuren maar te waarschuwen. De deelnemers aan de handhavingsdag waren vertegenwoordigers van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Staatsbosbeheer, Nationale Politie, Rijkswaterstaat, Sportvisserij Nederland, Gemeente Drimmelen, Gemeente Dordrecht en de Omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid en Brabant Noord.

De positieve bevindingen van deze gezamenlijke handhavingsdag bevestigen de noodzaak voor een structureel vervolg. Naast de reguliere controles van de deelnemende partijen komen er meer van deze actiedagen, die de samenwerking verbeteren en de kwaliteit van handhaving verhogen.