• Archief BDUmedia

Gemeente kreeg geen info bij brand Coolrec

SLIEDRECHT Gemeente Sliedrecht is niet geïnformeerd over de zwarte rook die over het dorp trok door een brand bij recyclingbedrijf Coolrec in Dordrecht.

door Simon Fousert

Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van PRO Sliedrecht. De brand bij Coolrec aan de Grevelingenweg woedde op maandag 16 augustus. Peter de Borst van PRO Sliedrecht wilde naar aanleiding daarvan opheldering over het ontbreken van communicatie van de gemeente bij dit incident. Ook wilde hij weten wat het communicatiebeleid is bij een dergelijke calamiteit. Gemeente Sliedrecht en burgemeester Van Hemmen in het bijzonder zijn niet geïnformeerd over deze brand. De reden hiervoor is dat het incident op grondgebied van de gemeente Dordrecht plaatsvond. ,,De dienstdoende hoofdofficier van dienst is degene die bij incidenten de professionele afweging maakt welke partijen geïnformeerd moeten worden. In dit geval heeft hij besloten de omliggende gemeenten tijdens het incident niet te informeren", schrijft het college. ,,Hier was volgens de hoofdofficier van dienst geen aanleiding voor, omdat er sprake was van een middelbrand zonder effectgebied. Er is dus ook niet opgeschaald naar GRIP 1 of meer." Daar was geen sprake van, aldus het college. Maar ook dan, zo is een tijd geleden afgesproken, wordt de ambtenaar rampenbestrijding (ARB) van de gemeente geïnformeerd als het incident binnen de gemeente valt of invloed heeft op de gemeente. De ARB-er kan dan besluiten wie binnen en eventueel buiten de gemeente op de hoogte moet worden gebracht. Deze ambtenaar is bij dit incident niet op de hoogte gesteld. Aanleiding voor het college om een evaluatieverslag bij de Veiligheidsregio op te vragen en hierover in gesprek te gaan.

Volgens PRO Sliedrecht kregen meerdere personen door de rook last van irritatie van hun ogen en luchtwegen. ,,We kunnen ons heel goed voorstellen dat dit bij sommige inwoners tot ongerustheid heeft geleid", reageert het college. ,,Overigens zijn deze signalen niet bij onze diensten binnengekomen." Wel kwam er een melding bij Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid binnen.