• Caroline Voorbergen

Kerkbuurtplan gaat door

SLIEDRECHT Geen heerlijk, maar heet avondje in de Sliedrechtse politiek. Met de Kerkbuurt op de agenda was dat allerminst een verrassing. Ook niet dat de beraadslagingen over het collegevoorstel (B&W wil de winkelstraat verkorten en het oostelijke deel autotoegankelijk maken) weer de hele vergadering in beslag zouden nemen. Echter, na een stevig debat van bijna drie uur wisten alle aanwezigen - zowel aan de raadstafel als op de tot de nok gevulde publieke tribune - hetzelfde als wat twee weken geleden tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering al duidelijk was geworden. De weerstand is groot, maar onvoldoende. Tot teleurstelling van de omwonenden en winkeliers die aanwezig waren om een kritisch geluid te laten horen, maar ook van een deel van de raad.

door Erik de Bruin

In het debat over de Kerkbuurt hadden de belanghebbenden die inspraken nogmaals de messen geslepen. Ze verweten het gemeentebestuur plots de spelregels te hebben veranderd door de belofte van consensus te verbreken. Ook werd gerept over een sterk staaltje machtspolitiek en een plan zonder realiteitswaarde en draagvlak dat de ondernemers in dit deel van de Kerkbuurt de nek omdraait. 'Een gebrek aan voortschrijdend inzicht', klonk het ook uit de oppositiehoek van CDA en PvdA. Nico de Jager (SGP-ChristenUnie) vertelde in de samenleving ook vele geluiden te hebben gehoord van mensen die het wel eens zijn met de besluitvorming. Hij had wel graag een representatief onderzoek gezien. Daar haakte Gerrit Venis van PRO Sliedrecht op in. ,,Daar hebben wij ook op aangedrongen. Waarom is dit dan niet gebeurd?" ,,We betreuren het, maar hebben er niet op aangedrongen", antwoordde De Jager. ,,Het is jammer dat zo'n consumentenonderzoek niet heeft plaatsgevonden, maar op basis van een stapel feitelijke informatie (meerdere rapporten ondersteunen de visie van het college) en andere, positieve geluiden, die er ook zijn, hebben wij gemeend voor te stemmen." Dat deed de VVD, die aangaf buiten de raadszaal bijna geen tegengeluid te hebben gehoord en juist veel positieve reacties te hebben gekregen, ook waardoor de stemverhouding gelijk was.

Op 13 december, als de raad compleet is, wordt er weer gestemd. De staking biedt geen hoop voor degenen die niet overtuigd zijn van de nieuwe, gelijke kansen voor de Kerkbuurt-Oost waar wethouder Len van Rekom over sprak. Venis gaf al aan dat PRO Sliedrecht bij de volgende ronde verdeeld zal stemmen. Fractievoorzitter Timo Pauw, die vanwege privé-omstandigheden afwezig was, is nog wel voor het collegevoorstel. ,,Van overtuigend in 2015 (14-5) naar bijna niets (10-9) een jaar later", sprak Dik Bakker van de belangenvereniging. BKO is samen met de ondernemersvereniging in feite niets opgeschoten. De meerderheid, hoe klein ook, is intact gebleven. ,,Het dreigt toch door te gaan", zei Ton Spek treurig. ,,Maakt het wel uit wat mensen zeggen?" Jennifer Lanser (PvdA) zei het debat een aanfluiting te vinden. ,,Een miskenning van belanghebbenden."