Pilot digitale voorlichting kwetsbare zwangeren

SLIEDRECHT In de gemeenten Sliedrecht, Dordrecht en Leerdam is een unieke pilot gestart om kwetsbare zwangere vrouwen prenatale voorlichting te kunnen bieden. Uit ervaring blijkt dat juist de kwetsbare groep aanstaande ouders moeilijk te bereiken is via de reguliere voorlichting. Via vier verloskundigenpraktijken krijgen kwetsbare zwangere vrouwen in de regio digitale voorlichting. De voorlichting is speciaal voor laagopgeleide aanstaande ouders ontwikkeld door Stichting Babywerk en wordt voor het eerst ingezet in Nederland tijdens deze pilot van de Dienst Gezondheid & Jeugd.

In de pilot wordt getest of aanstaande ouders met een lage opleiding bereikt kunnen worden met deze digitale vorm van voorlichting. Ook wordt onderzocht hoe de voorlichting wordt ontvangen, welke onderdelen goed werken en welke onderdelen minder goed aanslaan. Daarnaast wordt gekeken of ook de verloskundigen goed kunnen werken met deze voorlichting.

De digitale voorlichting is speciaal ontwikkeld door de Stichting Babywerk voor laagopgeleide, laaggeletterde en kwetsbare aanstaande ouders en heeft als doel te ondersteunen bij de overgang naar het ouderschap en ook de gezondheidsvaardigheden te verbeteren. Zwangere vrouwen die meedoen aan de pilot kunnen de voorlichting op elk gewenst tijdstip en elke locatie bekijken, bijvoorbeeld via een tablet. Zo is er bijvoorbeeld een complete aflevering over omgaan met stress tijdens de zwangerschap.

Veel zwangere vrouwen in de regio Zuid-Holland Zuid worden bereikt met de reguliere voorlichting vanuit het programma 'Prenatale Voorlichting' van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Zo vonden er in het afgelopen jaar in samenwerking met Rivas, Careyn en de verloskundigen 39 series voorlichtingsbijeenkomsten plaats in allerlei gemeenten in de regio. Maar liefst 450 deelnemers (in 2014 nog 210) volgden een serie die bestaat uit drie voorlichtingsbijeenkomsten. Uit de evaluatie blijkt dat deze vrouwen de bijeenkomsten positief beoordelen. ,,Omdat het ons eerste kindje werd, was alles nieuw. Je leest wel boekjes, maar tijdens de bijeenkomsten komt de informatie toch veel beter binnen. Het was daarom heel interessant voor mij en mijn partner. En je ontmoet andere zwangere vrouwen, dat vond ik zo leuk", aldus een van de deelneemsters van afgelopen jaar.

Voor een grote doelgroep is de huidige vorm van voorlichting dan ook passend. De kwetsbare vrouwen blijken echter moeilijker bereikbaar met deze manier van voorlichting. Juist daarom is de pilot gestart voor zo'n 25 tot 40 zwangere vrouwen en hun partners, waarbij we onderzoeken of de digitale voorlichting beter bij deze groep past. Uiteindelijk is het belangrijk dat élke zwangere vrouw de juiste voorlichting krijgt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat voorlichting tijdens de zwangerschap een positief effect heeft op de gezondheid en ontwikkeling van ouders en kind.

Na de pilot, die naar verwachting in april 2016 wordt afgesloten, wordt bekeken of deze vorm van voorlichting breder kan worden uitgezet in de regio Zuid-Holland Zuid. Dit gebeurt in nauw overleg met de verloskundigen die werken in deze regio.