• Archief BDUmedia

Uitstel beleid ondersteuning mantelzorg

SLIEDRECHT De presentatie van een plan van aanpak voor het ondersteunen van mantelzorgers in Sliedrecht wordt uitgesteld. Dat maakte wethouder Hanny Visser begin deze week bekend in een brief aan de gemeenteraad.

door Simon Fousert

Die vroeg het college voor het zomerreces om uiterlijk in het derde kwartaal met een dergelijk voorstel te komen. De wethouder zegt nu dat aanbieden voor 1 oktober niet meer haalbaar is. In een motie vroeg de raad het college de regie te nemen op dit gebied, zeker omdat de raad in 2014 een plan aannam dat er voor moest zorgen dat er een jaar later daadwerkelijk een concreet plan van aanpak op tafel lag.

Halverwege 2017 was dit nog niet het geval, waarna de partijen eind juni, bij de bespreking van de begroting met de oproep kwam om alsnog met een concreet plan te komen. De fracties wogen ook mee dat dat een deel van de mantelzorgers zich overbelast voelt, een groot deel niet geregistreerd staat en het budget voor mantelzorgondersteuning voor 2016 niet helemaal benut is. Daarbij vroeg de raad ook om de expertise van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers, in te schakelen. Het advies van die vereniging is nu echter, dat er meer nodig is dan alleen het uitvoeren van een enquête. Ook adviseert Mezzo de gemeente verdiepende gesprekken aan te gaan met mantelzorgers en professionals 'om achterliggende motieven, behoeftes en drempels boven water te krijgen'.

Visser heeft de vereniging gevraagd deze gesprekken voor te bereiden en te begeleiden. Die vinden deze maand nog plaats. Het beleidsvoorstel verwacht Visser in december aan de raad te kunnen presenteren. Wel is het de bedoeling dat Mezzo de resultaten van het onderzoek al tijdens een raadsvergadering in oktober presenteert. Raadsleden kunnen dan ook richting geven aan het plan van aanpak.