• Erik de Bruin

SLTC wil in afgeslankte vorm verder

SLIEDRECHT De oudste sportvereniging van Sliedrecht zit in zwaar weer. Dat was al aan het licht gekomen tijdens de viering van het 100-jarig bestaan in 2011, in de jaren daarna is de Sliedrechtse Lawn Tennis Club (SLTC) er niet in geslaagd de neerwaartse spiraal om te buigen. Wel is duidelijk geworden waar de toekomst ligt.

door Erik de Bruin

,,Gewoon hier. Op ons verouderde complex aan de Sportlaan. Dát veel te groot is. We hebben veel te veel banen. Maar goed, we hebben de boot gemist. Op deze locatie móet het gebeuren. We gaan een actieplan maken." Lucien Spek, voorzitter van de noodlijdende vereniging, steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen en banken. In een recente ledenvergadering lichtte hij de deal met de gemeente uit. ,,We hadden gehoopt dat onze restschuld zou worden kwijtgescholden en de erfpacht in balans zou worden gebracht met wat andere sportverenigingen aan huur betalen. Dat is helaas niet gebeurd, maar door de kostenreductie kunnen we het nog wel even uitzingen." Dat klinkt niet erg hoopvol. ,,Op dit moment hebben we even lucht, maar het is zeker niet de redding van SLTC." Volgens Spek was dat wel het geval geweest als de club met volleybalvereniging Sliedrecht Sport zou meeverhuizen naar de Benedenveer. ,,Daar hebben we ons op gefocust, maar helaas is het niet doorgegaan." Over de precieze toedracht weidt hij niet uit. ,,Er was een gat in de financiën. De volleybal zat al op een rijdende trein en daar kwam ineens de tennis bij. Ondanks de goede samenwerking konden ze niet langer wachten en dat begreep ik ook wel." Het was wel een hard gelag. ,,De Benedenveer werd door de hele vereniging gedragen. Dat scenario had duidelijk de voorkeur."

Boven het Recreatief Knooppunt, waar v.v. Sliedrecht naartoe verhuist. Dit had een alternatief kunnen zijn, maar SLTC kwam, zo vertelt Spek, niet meer in de gemeentelijke plannen voor. De vereniging bracht tijdens het jubileumjaar zelf aan het licht de toekomst somber in te zien. Daar is geen verbetering in gekomen. Integendeel. ,,De vooruitzichten zijn verslechterd. Hierdoor zijn we het afgelopen jaar 90 van de 225 leden kwijtgeraakt. Een accommodatie in afgeslankte vorm is onze enige kans. Kleinschalig en gezellig zullen de speerpunten zijn in onze plan de campagne. We hebben, zo eerlijk moeten we zijn, in het verleden op onze lauweren gerust en betalen daar nu de prijs voor. Zoals vroeger met vijfhonderd tot zeshonderd leden wordt het nooit meer, maar we hebben zeker nog wel bestaansrecht. Het veel te ruime jasje dat we nu aan hebben moet dan echter wel uit. Twee of drie banen is meer dan voldoende."