• Gemeente Dordrecht

1,7 miljoen Europese subsidie voor werkgelegenheidsprojecten in de Drechtsteden

DORDRECHT Negen organisaties in de Drechtsteden krijgen Europese subsidie voor hun projecten om jeugdwerkloosheid te bestrijden en kwetsbare mensen aan werk te helpen. Mede dankzij deze ESF-subsidie worden de komende twee jaar ruim 2000 kandidaten in de Drechtsteden met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in verschillende trajecten begeleid. Er is in totaal 1,7 miljoen euro subsidie voor de projecten beschikbaar. Op woensdag 8 maart hebben portefeuillehouder arbeidsmarktbeleid Peter Heijkoop en vertegenwoordigers van de negen organisaties een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het gaat om de Dienst Gezondheid & Jeugd, Wijkleerbedrijf Helpende Handen, Da Vinci College, Stichting TriviumLindenhof, Vrienden van De Hoop, Stichting Werkshop, Stichting Leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt, Specialisten in Passend Onderwijs en Gemeente Alblasserdam met diverse leerwerkbedrijven. Peter Heijkoop: ,,Het arbeidsmarktbeleid in de Drechtsteden is erop gericht om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen zodat ze zelfstandig een bestaan op kunnen bouwen. Door de inzet van de ESFsubsidie kunnen onze partners ruim 2000 mensen begeleiden naar werk of opleiding. Hiermee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de versterking van de regionale arbeidsmarkt."