• Joost Schelling

    Richard van Hoek

Armen-zorg

In Nederland - en dus ook in Sliedrecht - zijn er nog wel een paar taboes. Eentje daarvan is armoede. Hoewel de laatste jaren er veel meer aandacht is gekomen voor minimabeleid, sociale vangnetten en armoedebestrijding. Bij armoedebestrijding moeten we niet denken dat we alle armoede kunnen bestrijden. Dat klinkt misschien wat gek uit mijn mond, maar armoede is uiteindelijk relatief. Waar verschillen tussen mensen zijn, is er dus ook altijd arm en rijk. Jezus zegt in de Bijbel: "de armen heeft u altijd bij u." Met die relativerende opmerking bedoelt hij niet te zeggen, dat je ze daarom maar aan hun lot over moet laten of een grote kloof moet laten bestaan. Integendeel. Hij zegt juist: armoede bestaat, omdat het een relatief begrip is. Volgens de norm van de VN leeft er (bijna) niemand in Nederland in armoede. Tegelijk moeten er 30.000 (!) inwoners van de Drechtsteden leven van minder dan 120% van het wettelijk sociaal minimum. En die zijn echt niet te benijden en, gewoon naar onze maatstaven, arm te noemen. Hoewel je in Sliedrecht geen hongerbuikjes op straat zult zien, wordt er wel degelijk achter voordeuren armoede geleden. 1 op 8 van deze 30.000 is trouwens onder de 12 jaar oud. Deze kinderen 'kiezen' helemaal niet voor armoede, zij groeien er noodgedwongen in op. Niemand kiest trouwens voor armoede, maar de omgeving van 'niet-armen' is vaak wel heel scherp op de volwassenen in armoede en hun 'keuzes'. Armoede is vaak het gevolg van pech of de omstandigheden. Je verliest je baan, je relatie, je mobiliteit, je gezondheid of een combinatie hiervan. En wie kan dat nou niet overkomen? Je maakt schulden door een foute beslissing. Maar heb je een financiële buffer, dan kun je je dat nog wel permitteren. Wie doet alles perfect zonder fouten te maken? Maar zonder die buffers kun je je die fouten niet meer permitteren. Schuldsanering is niet terug te voeren tot '…die moet maar op de blaren zitten.'

Armoede is vaak het gevolg van pech en verkeerd uitpakkende keuzes. Nu de feestmaand zich aandient, is het goed om dit te onthouden. Geef dus gul aan maatschappelijke en kerkelijke initiatieven die zich deze maanden voor hen inzetten. De Voedselbank, Secret Santa, Zonnestraaltjes of hoe ze ook mogen heten. Zeker voor die 3500 kinderen in de Drechtsteden! Want iedereen wil zijn kind in deze maand wat extra's geven, ook ouders die met weinig moeten rondkomen.

Waarom het 'oude' woord armenzorg boven deze column? Armen zijn toch helemaal niet zielig? Zeker, de zorg mag gericht zijn op eigen kracht te hervinden. Maar tot die tijd hebben ze wel ZORG van anderen nodig om uiteindelijk krachtig op eigen benen te staan. In schulden kun je je nu eenmaal niet aan je eigen haren uit je moeras trekken. Armenzorg blijft dus nodig, laten we dat dan ook maar hardop uitspreken. En er vervolgens ook naar handelen.

Ds. Joost Schelling