• SGP-ChristenUnie Sliedrecht

Bley!

Vorig jaar sloot de Bleyburgh-school haar locatie aan de Maaslaan, om te verhuizen naar een nieuwe, passende locatie.

Nog geen jaar later is de oude Bleyburgh-school weer volledig in gebruik. Wat is hier gebeurd? Is de 'markt' zo hongerig naar oude schoolgebouwen? Heeft het COA gevraagd het te gebruiken? Omgebouwd tot woningen?

Nee, dit is wat men noemt: 'overheid- of burgerparticipatie'. U als inwoners meer regie en de overheid ondersteunend om uw ideeën te realiseren, een speerpunt van de SGP-ChristenUnie.

Zoals bij de Bleyburgh-school. Een aantal enthousiaste dorpsgenoten zoekt ruimte, zoals Theo Tromp en Dennis Wor, of hebben een creatief idee zoals Johan Huijzer. Hun enthousiasme, ideeën, doorzettingsvermogen en een plan met draagvlak geeft dat de gemeente hier invulling aan kan geven. Met als resultaat een Budocentrum (samenwerking tussen Sportschool Tromp en Budokai Wor) samen met een Creatief Centrum onder één dak. En straks misschien met de Handboogvereniging Sliedrecht. Een centrum in de wijk waar activiteiten voor het hele dorp te doen zijn. Waar leegstand is omgezet in een nieuw hart voor de wijk. Laagdrempelig, vernieuwend, waar iedereen welkom is.

Voor mij een geslaagd project. Thom wil nu ook gaan judoën. Straks heb ik daar twee zonen actief. Kan ik mooi in de nieuwe kantine gaan hangen. Of, misschien beter, mijn creativiteit een impuls geven bij de buren. Ik zie uit naar de officiële opening van het Creatief Centrum Sliedrecht.

We kunnen ons dorp mooier maken, we kunnen leegstand tegengaan, we kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden opzetten. Vanuit onszelf, vanuit de kracht van de gemeenschap, met steun van de overheid. De oude Bleyburgh-school is een prachtig voorbeeld van een plek waar sportief en creatief talent tot bloei gaan komen.

Daar word ik nu bley van!

Jan-Bart Karens