Code Rood

Code Rood is veel in het nieuws geweest. We hebben het overleefd en het leverde prachtige beelden op van ons Sliedrecht. Maar het gevoel van code rood blijft. Het wij-gevoel in de samenleving heeft plaatsgemaakt voor verdergaande polarisatie. Woorden als 'kloof', 'tweedeling' en 'wantrouwen' voeren in debatten op Facebook, Twitter en diverse internetfora de boventoon. Tegelijkertijd geeft onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau aan dat we ons gelukkiger wanen dan ooit, welvarender voelen, meer tevreden zijn met democratie en positiever zijn over immigranten. Cijfers en gevoel lopen uiteen.

Rode draad in mijn columns is altijd het woord 'samen'. Dat is mijn motivatie. Richting de gemeenteraadsverkiezingen 2018 komt dit 'samen' onder druk te staan. De toon op social media verhardt, wordt soms onaangenaam en er komen onderwerpen ter tafel die niet of nauwelijks relevantie voor Sliedrecht hebben. Ja, we moeten verschillen benoemen zodat er in maart iets te kiezen valt, maar wel met het doel onze samenleving, in al haar diversiteit, te dienen.

Geraakt werd ik door de (anonieme) column op Sliedrecht24 waar iemand die tijdelijk in een instelling in Sliedrecht verbleef, aangaf zich door zijn afwijking van 'de norm' bekeken te voelen door Sliedrechters en tegelijkertijd het gevoel te hebben niet als volwaardig te worden gezien. Een keiharde spiegel werd ons in deze column voorgehouden. Zolang we dit gevoel bij alle (tijdelijke) Sliedrechters niet kunnen wegnemen, moeten we waken voor grote woorden en ferme uitspraken die we niet waar kunnen maken. Als fractie hebben we deze spiegel ook nodig om alert en scherp te blijven. De SGP-ChristenUnie heeft in dat kader veel werkbezoeken afgelegd, op evenementen gestaan, acties gehouden en vooral met u gesproken. Wilt u ons richting de verkiezing deze spiegel voor blijven houden in 2018?

Ik wens u en jouw een gezond, gelukkig, gezegend en voorspoedig 2018!

Jan-Bart Karens

Burgerraadslig SGP-ChristenUnie