• Zou er een grote kans zijn dat deze halte van de waterbus komt te vervallen?

    Sliedrechts Dialect

Dà kan tò nie waer weze, de waoterbus weg?

SLIEDRECHTS DIALECT Pas geleeje sting d'r 'n stuksie in de plaetselijke krant waerdeur ik aerdigchies van slag ben gewist. Dà's nogaal aangepakt, zal ie zegge. Waer gaot dat dan wel over om d'r zô deur van de leg te raoke? Bel, d'r sting in dà berichie dat 'r 'n grôôte kans bestaot dat de halte Slierecht van de waoterbus kom te vervaalle. Ik doch gelijk: "Dà kan tò nie waer weze?"

't Zijn nog maor plannechies die over twêê jaer pas ingaon, maor de tijd vliegt en voor ie 't weet is 't al zô veer. M'n vrouw en ik hebbe dikkels geraaisd met de bôôt naer Dordt en Rotterdam. Naer 't ôôgziekehuis, waer wij de leste jaere nogaal is mee te maoke hebbe gehad, is 't vanaf de Willemskaoi maor tien menuutjies lôôpe. Ok vaere me dikkels mee naer d'n overkant, om in de Maarewelande lekker rustig te fietse in dà praachtige netuurgebied, wat daerdeur ok beterder te beraaike is. Op d'n aanbesteejing, waer uitgemaokt wor wie 't stoksie over gao neme voor de kommende jaere, hè nog gêên van de vervoerders gereëgeerd. Ze hebbe d'r kennelijk gêên van aalle trek in. D'n oorzaok zal wel een centekwestie weze.

Bekant 20 jaer openbaor vevoer over waoter op Maos en Maarewede. 't Is 't grôôtste vaerend personevevoer in Nederland. Ze vervoere jaerlijks 1,9 meljoen raaizigers. Ze vaere mè daartien bôôte en doen daegelijks êênentwintig haltes aan. Een betrouwbaorder vevoerder kan 'k me nie indenke. In d'n ochend- en aevendspits zitte de bôôte vol mè forenze en scholiere die aanders op de overvolle wege met 'r gat in 'n oto of in overvolle traaine zitte of staon. Nou kà je comfertaobel en ontspanne zittend naer de thuishaoves vaere om zô afstand te neme và je waarek. Dat op z'n aaigest is aal een belevenis. Ok je fiets, waer ie 't leste stuksie mee aflegt, kan aaltijd graotis mee. Wil ie 't melieuvriendelijker hebbe?

De poletiek is verbollege en dat is mor goed ok. Ik hoop daerom dà ze de kommende tijd benutte om deuze bepaareking te vôôkomme. D'r wor aallerwege op gehaomerd datte me zuinigchies om motte gaon met 't melieu en dan gao me beknibbele op dut prachtige vevoermiddel. Je mot 'r bepaold hôôgeschool voor gegaon hebbe om dat te begrijpe. Ik ben nie gewend om met 'n spandoek te gaon lôôpe, maor deuze maotregel zou me d'r bekant toe verlaaije.

Jan van der Vlies