Daar doen we het voor

Als plaatselijke politici zijn we er iedere week druk mee. Vergaderingen, lezen van stukken, werkbezoeken. Allemaal met het beste voor Sliedrecht voor ogen.

Ik vind het boeiend om contact te hebben met inwoners. Onderweg, tijdens een verjaardagsfeestje, op een braderie of zoals onlangs op de Late Summer Fair. Op de fair stonden we er als fractie SGP-ChristenUnie om te luisteren wat de inwoners van Sliedrecht willen en om aan geïnteresseerden te vertellen waar wij ons mee bezighouden. Ik kreeg regelmatig de opmerking van fairbezoekers dat politiek niets voor hen was en ook de opmerking "wanneer zijn de verkiezingen, want we gaan stemmen hoor". Prachtig natuurlijk, want stemmers hebben we nodig. Maar politiek lijkt zo niet meer te zijn dan in de benen te komen bij de verkiezingen.

Wij zijn er dagelijks druk mee, maar komt dit over bij de Sliedrechters? Ik wil graag de politieke onderwerpen dichterbij brengen. De definitieve vaststelling van de Jaarstukken 2015 is misschien minder interessant voor de gemiddelde inwoner. Maar het verkeersbeleidsplan en het nieuwe subsidiebeleid zijn dat wel. Iedereen neemt deel aan het verkeer en veiligheid onderweg raakt ons allemaal. Veel mensen zijn lid van een vereniging of maken gebruik van het plaatselijke welzijnswerk en hebben zo direct of indirect te maken met subsidies. Plaatselijke politiek raakt iedereen.

Werk aan de winkel dus, om bij onze meningsvorming rond deze onderwerpen meer mensen te betrekken, zodat ervaren wordt dat politiek meer is dan stemmen. Meteen ook een uitnodiging als jij of u met onze fractie wilt meedenken. Van harte welkom!

Ria de Mul

Raadslid SGP-ChristenUnie