De BOB zat?

De BOB zat? Dat vroegen we ons pas geleden af toen we op de hei zaten. Stelt u zich voor: de burgemeester, als herder midden op de hei, er omheen een kudde raadsleden, met elkaar in discussie over de vraag: zijn we de BOB zat of niet? Tussendoor struinen de wethouders die de kudde een bepaalde richting uit proberen te sturen. Een prachtig beeld! Uit het gemekker bleek dat er verschillend gedacht werd over wie de BOB eigenlijk was of juist niet. Ook werd de vraag gesteld of we de BOB wel nodig hebben.

'Zijn ze nu helemaal de weg kwijt?' vraagt u zich af. Dan heb ik in ieder geval uw aandacht getrokken, waar ik graag gebruik van maak om iets te vertellen over het raadswerk.

We waren dus bij elkaar in een 'heisessie'. We namen de tijd om eens op een informele manier door te praten over de manier waarop wij met elkaar vergaderen. Daarvoor gebruiken we een structuur, die de BOB-structuur wordt genoemd. BOB staat in dit geval voor: Beeldvormend, Oordeelsvormend en Besluitvormend. Samengevat komt het hier op neer: alle onderwerpen bespreken we een aantal keer met elkaar. Eerst in een Beeldvormende vergadering, daarop in een Oordeelsvormende vergadering en tot slot in een Besluitvormende vergadering.

Met elkaar stelden we vast dat we de BOB nog niet zat zijn, maar dat er wel wat te verbeteren valt. Ons doel: duidelijke besluiten te nemen, die goed zijn voor al onze inwoners.

Ook na de zomer willen we proberen de Beeldvormende vergaderingen weer op diverse plaatsen in het dorp te houden. In de hoop dat er meer Sliedrechters hun stem laten horen. Want daar is juist in zo'n vergadering ruimte voor!

Dus: als u iets hoort of leest over een Beeldvormende vergadering, wees er dan als de kippen bij! We luisteren graag naar wat u te zeggen heeft en proberen daar ook zeker rekening zeker mee te houden.

Jan Visser

Raadslid SGP-ChristenUnie Sliedrecht