• aftredend voorzitter Peter de Borst

    Raymond Stam

In de juiste proporties

RAADSPRAAT

In de juiste proporties

Halverwege december zorgde een eenzijdig auto-ongeluk ervoor dat ik weer eens goed stil werd gezet bij wat nu echt belangrijk is in mijn leven. Buiten flinke materiële schade, financiële zorg, administratieve last en een pijnlijke schouder ben ik er goed vanaf gekomen.

Tijdens de net achter ons liggende feestelijke decembermaand stonden veel mensen weer stil bij hetgeen ze wel of niet hebben en wat het nieuwe jaar ze hopelijk gaat brengen. Mooie wensen werden uitgesproken, wel of niet via de traditionele kerstkaart of sociale media, goede voornemens zorgen ervoor dat we als het ware weer even de waan van de 'normale' dagen naast ons neerleggen.

Ook in de politieke waan van de dag is het goed voor elk gemeenteraadslid en politicus om zo nu en dan eens stil gezet te worden. Hollend van gemeenteraadsvergadering naar fractievergadering en weer terug, wat levert dat de inwoner nu echt op? Prachtige vloeiende volzinnen in raadsvoorstellen, vol met visies en goede bedoelingen, komt dat wel overeen met de praktijk en behoeftes van ons dorp? Gelikte woordvoeringen, soms vol populistische kreten, loze kritiek of flauwe humor, is dat nu opbouwend meewerken aan een beter Sliedrecht? Elkaar vliegen afvangen en verzanden in coalitie en oppositie tegenstellingen, ben je daar politiek actief voor geworden?

Stilstaan wordt soms als negatief bestempeld, want je gaat niet vooruit. Maar stilstaan kan volgens mij juist ook echt vooruitgang betekenen. Even stilstaan (of stilgezet worden) geef je weer de kans om alles in de juiste proporties te zien.

Een ongeluk, een pittig gesprek, een flinke blunder, een nederlaag of een confrontatie kan zomaar die spiegeling zijn om even stil te staan. En jezelf af te vragen.....zie ik alles nog wel in de juiste proporties?

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje, maar de les daaruit kan een groot geluk zijn.

Natuurlijk wens ik geen enkele lezer een ongeluk toe dit nieuwe jaar, maar wel het grote geluk van de juiste proporties zien

Een bijzonder mooi en leerzaam 2019 u allen toegewenst.

Peter de Borst, PRO Sliedrecht