• SGP-ChristenUnie Sliedrecht

Dementievriendelijk

Donderdag 31 januari werd het convenant Sliedrecht dementievriendelijk ondertekend. Een markeringspunt in een proces waarvoor sinds 2016 geregeld aandacht is gevraagd in de gemeenteraad. Vertrekpunt was het feit dat dementie een ziekte is die steeds meer inwoners treft en dat een groot deel van de toenmalige gemeenteraad wilde dat er in Sliedrecht beleid gemaakt zou worden, zodat de Sliedrechtse gemeenschap beter toegerust zou worden op dit onderwerp.

Tussen onze motie eind 2016 en de handtekening van wethouder Visser onder het convenant begin 2019 zijn er diverse stappen gezet. Als inwoners hebben we de informatiekaart ontvangen over hoe om te gaan met inwoners met dementie. Gemeenteambtenaren zijn getraind, er zijn contacten gelegd met ondernemers, mantelzorgers en professionals die zorg en ondersteuning bieden. Het Geheugenkabinet in de bibliotheek is een aantal maanden terug geopend, zodat informatie en spelmateriaal over dementie en andere hersenaandoeningen op een laagdrempelige manier voorhanden is. Er worden laagdrempelige informatiebijeenkomsten gehouden in de bibliotheek en het Alzheimercafé vindt nog steeds plaats.

Nu de handtekening is gezet, is het proces van voorlichting en informatie niet afgerond. Want uit ervaring weten we dat iets pas echt beklijft als het onderwerp je raakt. En daarom is het goed als er regelmatig informatie wordt geplaatst op de informatiepagina van de gemeente of als de social mediakanalen van de gemeente ook voor dit onderwerp worden ingezet.

Er zijn van die onderwerpen waarvoor iemand moet opstaan en die we dan met elkaar als raad geregeld willen zien. Voor Sliedrecht, voor onze inwoners.

Ria de Mul

Gemeenteraadslid SGP-ChristenUnie