• Archief BDUmedia

Gemiste kans

Deze dinsdag werden de Algemeen Plaatselijke Verordeningen vastgesteld door de gemeenteraad. Er zijn veel onzinnige, overbodige of dubbele regels geschrapt, iets waar de VVD zeer tevreden mee is. De afgelopen jaren hoorde het afbouwen van overbodige regels niet tot de aandachtspunten van de gemeenteraad. Maar het is niet alles goud wat er blinkt. De VVD heeft zich hard gemaakt voor het vrijgeven van de sluitingstijden in de horeca. Het is naar mijn mening een gemiste kans dat de meerderheid van de gemeenteraad hier géén brood in ziet.

Het is de horeca de afgelopen jaren niet makkelijk gemaakt door de overheid. Denk aan de verhoging van de leeftijd waarop alcohol geconsumeerd mag worden, het rookverbod, maar ook de accijnsverhogingen op alcohol. Het schrappen van de regels omtrent sluitingstijden was in de ogen van de VVD een mooi signaal geweest naar deze sector. Bovendien hebben wij voldoende vertrouwen in de Sliedrechtse horeca-ondernemers. We gaan ervan uit dat deze ondernemers verstandig en op correcte wijze om zouden gaan met deze nieuw verworven vrijheid. De bemoeizucht van de overheid moet aangaande dit punt echt stoppen. Laten we ondernemers zelf de keuze geven wanneer zei denken hun geld te kunnen verdienen.

Dat dit nu niet doorgaat zien we als een grote teleurstelling. Het gebrek aan lef en vertrouwen bij sommige partijen is bedroevend. Dit laat echter onverlet dat we de in de toekomst zullen blijven knokken voor minder overbodige regels in Sliedrecht, waarbij het opheffen van de sluitingstijden hoog op de agenda zal blijven staan. De VVD gaat door voor een vrijer en liberaler Sliedrecht.

Sjors van Wijngaarden

Burgerraadslid VVD Sliedrecht