• Joop Keesmaat

Knettergek

Bij het uitdelen van de hersencellen stond ik achter in de rij en kwam er nogal bekaaid af. Slechts twee kreeg ik er, maar die gebruik ik wel altijd allebei tegelijk. Dat scheelt de helft en het valt me op, dat 'meer-hersencelligen' dat veelal niet doen.

Integendeel, te pas en te onpas zie ik allerlei suggesties voorbij komen om de Sliedrechtse Eneco miljoenen aan allerlei 'snelle hobbies' te spenderen. Meer groen, meer camera's en bewaking op straat, we kopen de waterbus, restaureren de Watertoren, of we geven VV Sliedrecht een nieuw stadion.

Nee, die 23 miljoen (en dat vind ìk zelfs heel veel geld) zou gebruikt moeten worden voor iets, waar alle (regio)bewoners nu en in de verre toekomst profijt van hebben, zodat ons leven en dat van onze nakomelingen 'tot in het zevende geslacht' aangenamer wordt en blijft.

'Groot in doen!', maar waar zouden de bewoners op lange termijn écht het meeste baat bij hebben? Simpel, rijksweg A15 naar achter de Betuwe lijn verleggen, wat circa 12 miljoen per strekkende kilometer kost. Daarmee worden Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld normale, gezonde dorpen, die niet doorsneden worden door de smerige A15; kunnen we weer bouwen en groeien volgens de Drechtstadse groei-ambitie zonder Het Groene Hart aan te tasten.

Twaalf kilometer snelweg omleggen kost ruim 150 miljoen, waarvan Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld al bijna de helft binnenkrijgen voor hun Eneco aandelen.

Dus nog 75 miljoen te gaan. Dordrecht ontvangt zelfs 370 Eneco miljoenen en de door hen zo gewenste woningbouw voordelen zijn dusdanig groot, dat daarvan ook wel een gedeelte 'in de A15 pot' gestopt kan worden.

En dan is 'het Rijk' er natuurlijk nog, wat sowieso al fors moet investeren in het verbreden van de A15. Niet doen, maar ook 'in de pot' storten, waarmee – volgens de achterkant van mijn sigarendoos – het verleggen van de A15 haalbaar is.

Over onze overheid gesproken: ik ben écht tot tranen toe geroerd, dat – met name de VVD en CDA – ook dit jaar weer zeer bezorgd zijn over mijn gezondheid. Ter verbetering is de accijns op tabak en alcohol weer fors verhoogd. Tja, ik rook en drink regelmatig - niet zo gek met slechts twee hersencellen - maar, die beiden gebruikend, zou je het vuurwerkprobleem op eenzelfde manier onder controle kunnen krijgen.
Vanwege de volksgezondheid een forse, zelfs buitensporige accijns heffen, zodat gebruik en overlast afnemen, terwijl de accijns-opbrengst gebruikt wordt voor handhaving en schadeherstel.

Traditie, hobby? Met zwaar vuurwerk knetteren is nog dommer dan roken of drinken!

Blijkbaar stonden er dus toch nog mensen àchter me in de hersencellen-rij, die het nu met slechts één cel moeten doen.

Joop Keesmaat