Mooi of lelijk Sliedrecht?

Vorige week bespraken we de kadernota. De raad kan hierin aangeven waar we in de begroting voor het volgend jaar geld voor opgenomen willen zien.

Gaat er nog meer geld naar de projectontwikkelaars om vastgelopen projecten vlot te trekken die ze niet meer voor de afgesproken prijs willen of kunnen realiseren? Of is er extra geld nodig om de kwalijke gevolgen van eerdere bezuinigingen op te heffen?

Met een overschot van 3 miljoen op de vorige begroting moet dat toch mogelijk zijn.

En gelukkig is een ruime meerderheid in de raad daar voor. Er gaat gekeken worden naar de wegen, paden en het groen. En er is toegezegd dat er een plannetje komt om alle Sliedrechtse kinderen de zwemkunst bij te brengen. 

Allemaal goed nieuws. Dus kunnen wat de Partij van de Arbeid betreft de bezuinigingen op subsidies voor verenigingen en stichtingen ook wel overboord. We wachten per slot van rekening al twee jaar op een nieuw subsidiebeleid. Een beleid dat best ge-update mag worden, maar niet afgebroken als we net het tienvoudige van het te bezuinigen bedrag in een spaarpot hebben gestopt. Maar helaas heeft wethouder Visser daar geen oren naar.

En er is nog meer slecht nieuws van deze wethouder, althans voor degenen die een bootje bezitten. Voor de derde keer op rij werd de belofte om nog voor de zomer een bootjeshelling te realiseren niet ingelost. En misschien kan 'ie er beter maar niet komen ook. Honderdduizend euro in het water en veel voeten in aarde. 

Nu maar afwachten wat de # voor de begroting 2017 wordt. Een mooi of een lelijk Sliedrecht….

Anton van Rees

Fractievoorzitter PvdA Sliedrecht