• PRO Sliedrecht

Oogjes dicht en snaveltjes toe

De laatste twee weken hebben lokale en regionale media al flink wat aandacht besteed aan de sluitingstijden van de horeca. Daar waar het college tijdens de behandeling van de algemene plaatselijke verordening (APV) nog koos voor het volledig vrijgeven van de sluitingstijden Horeca dachten de twee christelijke partijen hier in Sliedrecht daar anders over. Met een nipte meerderheid (samen goed voor 10 zetels) hielden ze het volledig vrijgeven tegen en dwongen ze een onderzoek af. Het college kreeg de opdracht om in gesprek te gaan met - naast de Politie, Ambulance en Dienst Jeugd & gezondheid - ook de stichting STAP. STAP staat voor Stichting Alcohol Preventie die letterlijk in haar visie/missie heeft staan 'Ingezet wordt op vroegere sluitingstijden'. De subjectiviteit druipt daarom van dit onderzoek af. PRO Sliedrecht kan zich dan ook niet vinden in dit onderzoek. Ook al omdat het op papier onderzocht gaat worden en niet in de vorm van een pilot. PRO Sliedrecht heeft er voor gepleit er een extra onderzoek partner (Trimbos) en een onderzoeksdoel (Economische gevolgen) op te nemen in het onderzoek. Daar konden de twee christelijke partijen zich in vinden. Naast dat het college wordt opgeroepen om in gesprek te gaan met de partners vindt er ook een (online) enquête plaats die door alle inwoners in te vullen is. Deze enquête is te vinden op de website van de gemeente Sliedrecht: https://www.sliedrecht.nl.

Ik roep alle inwoners en in het speciaal de jongeren in Sliedrecht op om gebruik te maken van de mogelijkheid je stem te laten horen! Laten we Sliedrecht alstublieft leefbaar houden voor jongeren en niet zoals één van de twee christelijke partijen al een keer opperde om om 00:00 de horeca te sluiten.

Mark Verheul

Burgerraadslid PRO Sliedrecht