• Richard van Hoek

Regenboogdorp

Op 18 december vorig jaar stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met een motie die ertoe oproept om van Sliedrecht een regenbooggemeente te maken. Dit houdt onder andere in dat we als gemeente jaarlijks de regenboogvlag hijsen, maar ook dat onderwijsinstellingen en verenigingen worden gestimuleerd om aandacht te besteden aan het onderwerp LHBT-acceptie. Wat het worden van een regenbooggemeente in mijn ogen onderstreept, is dat het hier in Sliedrecht niet uit maakt met welke seksuele geaardheid je wordt geboren; je mag zijn wie je bent.

Op 4 januari werd het belang om aandacht te besteden aan de acceptie van de LHBT-gemeenschap nog eens extra benadrukt. Op deze dag werd de Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring naar buiten gebracht, waarin een orthodox christelijke visie op seksualiteit, huwelijk en geloof wordt gepredikt. Nu mag het duidelijk zijn dat de ideeën die in de Nashvilleverklaring worden verkondigd niet nieuw zijn, en in dergelijke kringen al generaties lang wordt geloofd. Wat naar mijn idee wel nieuw is, is de grootte van de ophef en de tegenreactie die op gang kwam. Onder de Nashvilleverklaring hebben circa 250 mensen hun handtekening gezet, waaronder ook inwoners van Sliedrecht. Maar onder bijvoorbeeld de Liefdesverklaring, een tegengeluid vanuit het Humanistisch Verbond, werden in een paar dagen tijd tienduizenden handtekeningen gezet. Ondanks het gegeven dat het antihomopamflet slechts door een gering aantal mensen in orthodox-gelovige kring is ondertekend, illustreert het toch dat er op het gebied van acceptatie nog belangrijke stappen zijn te zetten. Het worden van een regenboogdorp en extra aandacht voor het onderwerp zijn twee stappen die ons volgens mij de goede richting op helpen.

Sjors van Wijngaarden

VVD Sliedrecht