• Joop Keesmaat

Slexit

Naarmate de spanning over het al dan niet doorgaan van de Brexit oploopt, lijkt de overeenkomst tussen Europa en de Drechtsteden groter te worden. Immers, door toenemende regeldruk uit Brussel groeide bij onze Engelse vrienden de argwaan tegen het Europese systeem, waarbij je als land je zelfstandigheid en identiteit verliest.

Datzelfde lijkt zich te voltrekken binnen de Drechtsteden, waar de overheersende invloed van Dordt de kleinere gemeentes een doorn in het oog is.

Eerst een ambitieus woningbouwprogramma en snel daarna het rapport Berenschot met dwingende adviezen om de Drechtraad meer beslissingsbevoegdheid te geven.

Voorzitter van de Drechtraad – het zal u niet verbazen – is dhr. Kolff, zowel Dordts burgemeester als opdrachtgever van dat vérgaande adviesrapport.

Zoals een goed adviseur betaamt, sluit Berenschot naadloos aan bij de wensen van hun Dordtse cliënt; men schrijft letterlijk "Het regionaal arrangement rond Dordrecht is onvoldoende in balans" en "Breng Dordt in positie om de regio te vertegenwoordigen".
Vrij vertaald: Als Dordrecht wat voorstelt, graag kritiekloos volgen!

Dan kennen ze de Sliedrechter nog niet, trots, wijs én eigenwijs, althans op onze eigen, wijze manier.

In september was Kolff hier te gast bij een raadsvergadering, waar hij argwanend tegemoet werd getreden onder het aloude motto "Hoe dichter bij Dordt..."

Na Kolff's toelichting, dat "Dordt groei moet maken als een stad, die er toe doet", volgde een scherp debat. Daarbij viel zelfs het woord 'inquisitie' en de Berenschot-adviezen wankelden!

Afijn, de Sliedrechtse opinie is duidelijk: Waar mogelijk, samenwerken, maar altijd met behoud van eigen identiteit, zelfstandigheid en zeggenschap van Sliedrecht over ons eigen dorp.
Geen Dordtse hegemonie en één grote Drechtstad is helemaal uit den boze.

Gelukkig geeft Berenschot ook een mooi alternatief advies als blijkt, dat meer samenwerking er in 2018 niet in zit. Dan is het tweede hoofdadvies – woordelijk – om per 1 januari 2019 in te zetten op "ontvlechting" van de Drechtsteden-samenwerking! Dat betekent in elk geval meer zeggenschap van Sliedrecht over het eigen dorp.

Om Leonard Cohen te citeren: It's like our visit to the moon or to that other star; I guess you go for nothing, if you really wanna go that far!

Het is nu 1 januari geweest. Bent u ook zo benieuwd wat eerder komt: Slexit of Brexit?

Joop Keesmaat