Sociale basis

Grote projecten, ambitieuze ambities, nieuwe plannen. Maar ook: kermis, baggerfestival, bootjeshelling. Al twee jaar wordt de plaatselijke politiek erdoor beheerst. Grote projecten moeten worden vlotgetrokken - dat mag ook 'wat' kosten. Maar liefst 30 ambities vullen de agenda's van wethouders en raadsvergaderingen. En: Sinterklaas is dit jaar al vroeg in ons dorp, er is geld voor nog meer nieuwe plannen.

Volgende week worden in de gemeenteraad de spelregels voor de begroting van 2017 vastgesteld. Vooraf mogen de politieke partijen alvast aangeven waar ze meer of minder geld aan willen uitgeven. Want we hebben allemaal idealen hoe #mooiSliedrecht eruit ziet. Dan kan het college daar alvast rekening mee houden als ze deze zomer de begroting maken.

Voor mij is #mooiSliedrecht meer dan dat het er allemaal mooi uitziet, maar ook dat we op elkaar letten en als het moet ook een beetje voor elkaar zorgen. Dat we niet langs elkaar heen leven, maar elkaar kennen, elkaar ontmoeten. Als politiek kunnen we dat niet afdwingen, maar wel aanmoedigen. Bij de inrichting van een nieuwe wijk kunnen we door de aanleg van 'n pleintje een ontmoetingsruimte creëren. Bij bouw van nieuwe huizen kunnen we kiezen om te investeren in zorgwoningen zodat ouderen makkelijk en veilig in de wijk kunnen blijven wonen. Of: sport- en muziekverenigingen kunnen belangrijke samenbindende functie vervullen, als ze maar voor iedereen - rijk en arm - toegankelijk blijven. En mooie initiatieven van kerkelijke gemeenten en actieve moskeebezoekers kunnen gestimuleerd worden.

Dan investeren we niet alleen in grote projecten, ambitieuze ambities en nieuwe plannen. Maar ook in mensen, inwoners van ons dorp: de sociale basis van #mooiSliedrecht.

Ton Spek

Fractievoorzitter CDA