• Richard van Hoek

Vaccineren

Vorige week werd in de gemeenteraad de nota Publieke Gezondheid besproken. Uit dit beleid is gebleken dat we ons zorgen moeten maken over de toekomst van de volksgezondheid in Sliedrecht. Deze zorgen komen voort uit bijvoorbeeld de uitstoot van giftige stoffen door Dupont/Chemours, maar er is ook een andere ontwikkeling gaande die desastreuze gevolgen kan hebben als we het tij niet spoedig keren.

Uit de nota is gebleken dat de vaccinatiegraad in Nederland veel te laag is, maar dat deze in Sliedrecht schrikbarend veel lager ligt dan in de rest van het land. De World Health Organization adviseert een vaccinatiegraad van 95% als veilige ondergrens, waarbij grootschalige epidemieën niet meer zullen optreden. De geadviseerde ondergrens van 95% halen we in Sliedrecht al jaren niet. De vaccinatiegraad in ons dorp lag in 2015 op 92%. Echter is deze de afgelopen jaren flink teruggelopen tot slechts 85% aan het begin van dit jaar. In heel Nederland loopt de vaccinatiegraad achteruit, maar zo snel als hier gaat het bijna nergens. De redenen om niet te vaccineren zijn uiteenlopend. Van oudsher vertegenwoordigen mensen die vanwege religieuze overtuigingen niet vaccineren een belangrijk deel van de niet-gevaccineerden. Daarnaast is er de laatste jaren een steeds grotere groep die, doordat ze worden gevoed met incorrecte gegevens en tal van spookverhalen op internet, de keuze maakt om hun kinderen niet te vaccineren.

In Den Haag wordt middels verschillende voorstellen geprobeerd de vaccinatiegraad weer te laten stijgen, maar veel van deze initiatieven komen moeizaam op gang en duren wat ons betreft te lang. Het risico op een uitbraak van gemakkelijk te voorkomen ziektes is met een vaccinatiegraad van 85% echt te hoog. De komende jaren zal het onderwerp vaccinatie en voorlichting hieromtrent hoog op de agenda van de gemeente moeten blijven staan

Sjors van Wijngaarden

VVD Sliedrecht

Inzameling voor Oost-Europa

SLIEDRECHT De Hoeksteen gaat weer inzameling houden voor Oost-Europa. Dit is op maandag 9 december van 9 uur tot 16 uur, in gebouw Rivierdijk 639 in Sliedrecht. Kleding, schoenen, linnengoed, beddengoed, speelgoed, shampoo, zeep, incontinentie materiaal, luiers, verband en ook D.E. punten, kunnen allemaal worden ingeleverd. Verder is in de hal ook nog het één en ander te koop. De opbrengst komt geheel en al ten goede aan het werk in gezinnen en het kindertehuis.