• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Van klein naar groot

Mijn 'mini-me' is inmiddels niet meer zo mini. Ze is net zo groot als ik, draagt met regelmaat mijn schoenen en over een aantal maanden mag ze 18 kaarsjes uitblazen. Momenteel zitten we dus dik in de 'leren loslaten'-fase. Dat gaat vaak goed, maar hier en daar moet er nog wel steeds bijgestuurd dan wel ingegrepen worden. Dat geeft niet, dat hoort erbij. Opgroeien gaat nu eenmaal met vallen en opstaan. Wanneer ze straks 18 jaar is, is ze wat de wet betreft volwassen. Ze mag dan gewoon haar handtekening zetten onder contracten, ook wanneer dit een lening zou betreffen. Gelukkig kijken wij natuurlijk nog over haar schouder mee, om te voorkomen dat ze dingen doet die grote gevolgen kunnen hebben. En ze weet dat ze, wanneer ze vragen of hulp nodig heeft, ook na haar 18e jaar nog steeds bij ons kan aankloppen.

Hoe anders is dat voor jongeren die geen ouders hebben of om wat voor redenen dan ook niet op hen kunnen terugvallen. Jongeren die opgroeien in een pleeggezin bijvoorbeeld. Pleegzorg stopt wanneer de jongere 18 wordt. Nu is er een mogelijkheid om verlengde pleegzorg aan te vragen, maar de regelgeving daarover is ingewikkeld en omgeven met onduidelijkheden. In de praktijk komt het er vaak op neer dat jongeren vanaf 18 jaar losgelaten worden in de grote mensen wereld. Nu las ik van de week een stukje in de krant over dat de CDA-fractie in Sliedrecht ervoor pleit de Jeugdzorg voor deze doelgroep te verlengen. Top! Wat mij betreft een zeer grote stap in de goede richting. Persoonlijk zou ik graag zien dat deze discussie nog iets breder getrokken wordt, namelijk voor heel de Jeugdwet. Voor een grote groep jongeren is 18 jaar echt nog te jong om ineens volwassen te zijn en hen ook als zodanig te benaderen. Ik ervaar dat regelmatig in mijn werk. Ik denk dat een hoop ouders met jongvolwassenen het met mij eens zijn. Ze mogen dan wel groot genoeg zijn om onze schoenen te dragen, maar om ze echt zelfstandig in te lopen? Dat is een ander verhaal. Ik hoop dan ook dat het starten van het onderzoek naar verbreding van de Pleegzorgwet in Sliedrecht het startschot is voor een bredere discussie, en dat de overgang van klein naar groot beter wordt geregeld. Een goed begin (van een volwassen leven) is tenslotte het halve werk, toch?

Hannelore Rijsdijk - Van Hamburg