• Yvonne Wansleeben

    SWS

Alzheimercafé

22-10-2018, 10:05 | Lezersnieuws | Tinie Goedhart

Datum:

maandag 5 november 2018, 18:30

Locatie:

Kerkbuurt 200
Wearthove, Grandcafé de Biesbosch
Sliedrecht

SLIEDRECHT - Op maandag 5 november is Mr. Yvonne Wansleeben, notaris bij Van Leussen Van den Broek notarissen, gastspreker in het Alzheimercafé Sliedrecht. Mevrouw Wansleeben zal op deze avond praktische tips en advies geven over het regelen van de financiële en juridische zaken en de (on)mogelijkheden van de notariële volmacht en het levenstestament. Denk hierbij aan het aanwijzen van een vertrouwenspersoon (gevolmachtigde) aan wie iemand zijn financiën toevertrouwt. Er is de mogelijkheid om (individuele) vragen voor te leggen. De avond start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en vindt plaats in Grand café de Biesbosch, Kerkbuurt 200 in Sliedrecht. Tijdens deze avond is er voldoende gelegenheid voor ontmoeting, het stellen van vragen en het delen van ervaringen.

Voor meer informatie kunt u bellen met Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, telefoonnummer (0184) 420539 of mailen naar mantelzorg@welzijnswerksliedrecht.nl.

Ook kunt u bellen met de Alzheimertelefoon via het gratis telefoonnummer (0800) 50 88. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar voor hulp bij dementie.

Het Alzheimercafé is een veilige, laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met dementie en hun familie, vrienden, buren en voor vrijwilligers en beroepskrachten. Er wordt informatie en steun geboden en het werkt mee aan meer openheid over dementie. Kijk voor meer informatie op www.alzheimer-nederland.nl/dordrecht.