Regionale Zendingsmiddag in Boazkerk Sliedrecht

30-01-2018, 22:40 | Lezersnieuws |

Datum:

zaterdag 17 februari 2018, 14:15 tot 17:00

Locatie:

Rondo 325, Sliedrecht
Boazkerk, Sliedrecht
Sliedrecht

Op D.V. zaterdag 17 februari 2018 organiseert de Zendingscommissie van de Gereformeerde Gemeente Sliedrecht weer een Regionale Zendingsmiddag in de Boazkerk. Het thema voor deze middag is: "Want Ik ben met u" (Jeremia 1:8m). Jeremia werd op jonge leeftijd geroepen tot profeet. Hij had echter bezwaren: hij voelde zich te jong om Gods Woord te spreken tot het volk. De Heere nam die bezwaren echter weg, Hij beloofde Zelf door Jeremia te spreken. Jeremia hoefde ook niet te vrezen voor het volk, want de Heere beloofde hem te redden: "want Ik ben met u". Wat is dit herkenbaar voor de zendelingswerkers. Enerzijds bezwaren, anderzijds uitreddingen en ook ervaringen dat God Zelf voor de vrucht instaat.

De opdracht om onze naaste op God te wijzen geldt ons allemaal. Daarvoor hoeven we niet naar de zendingsvelden ver weg. Wellicht is er een taak voor u in het evangelisatiewerk, in de gemeente of in uw persoonlijke omgeving. Dat is geen gemakkelijke opdracht, maar de Heere belooft er Zijn zegen over: "want Ik ben met u, om u te redden, spreekt de HEERE". Wij hopen met elkaar na te denken over wat het thema ons te zeggen heeft.

Ds. G.W.S. Mulder (Zoetermeer) zal de middag openen met een meditatie. Evangelist Peter Fris is in 2016 uitgezonden naar Ecuador en hoopt te vertellen over zijn eerste ervaringen in Quevedo. Het Seba-kinderkoor uit Krimpen aan den IJssel zal een muzikale bijdrage leveren. Namens het zendingsbureau zal de heer Just van Toor spreken en de middag afsluiten. Wij willen in het bijzonder jongeren uitnodigen om de middag bij te wonen! Juist tegen onze jongeren zegt de Heere: "Zeg niet: ik ben jong; want overal, waarheen Ik u zenden zal, zult gij gaan, en alles wat Ik u gebieden zal, zult gij spreken" (Jeremia 1:7).

Aanvang: 14.30 uur. Voorafgaand (14.15 uur) is er samenzang.

De Boazkerk (Rondo 325, Sliedrecht) is uitstekend bereikbaar per auto (direct aan de A15 gelegen) of per trein (tegenover halte Sliedrecht-Baanhoek van de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen). Er is een crèche voor de (kleine) kinderen. Omdat het geen eredienst is, is een hoofddeksel voor de dames niet verplicht.