Algemene ledenvergadering vv sliedrecht

28-10-2018, 13:02 | Lezersnieuws | Tom

Persbericht Algemene Ledenvergadering vv Sliedrecht

 

Komende vrijdag 2 november vindt bij de voetbalvereniging Sliedrecht de (najaars) algemene ledenvergadering plaats.

Er zal worden teruggekeken op het seizoen 2017-2018 en de (financiele) jaarstukken zullen worden vastgesteld.

Daarnaast treden de bestuursleden Albert Visser en Andre van Dijk regulier af maar zijn beide herkiesbaar.

Het bestuur zal verder de leden informeren over het laatste nieuws vanuit de gemeente m.b.t. de toekomstige accomodatie.

Verder zal het bestuur en de Technische commissie de vergadering informatie geven over de laatste ontwikkelingen vanuit de vereniging.

Tenslotte wordt aan de vergadering voorgesteld om Riens van der Leeden te benoemen tot lid van verdienste.

De vergadering a.s. vrijdag begint om 20.00 uur en is openbaar.

Op de website van de vereniging zijn de agenda en de bijbehorende stukken te vinden.

Bestuur v.v. Sliedrecht