• De Cliëntenraad Kortdurende Zorg zoekt leden.

    Rivas Zorggroep

Cliëntenraad Kortdurende Zorg zoekt leden

12-12-2016, 12:24 | Lezersnieuws | Rivas Zorggroep

De Cliëntenraad Kortdurende Zorg van Rivas Zorggroep zoekt nieuwe leden en nodigt belangstellenden uit zich vóór 9 januari te melden. Kortdurende Zorg beslaat een breed terrein van activiteiten, zoals Revalidatie & Herstel, Dagbesteding, Begeleiding & Behandeling en Jeugdgezondheidszorg. De Cliëntenraad bestaat uit cliënten, hun naasten en betrokken vrijwilligers met affiniteit met de zorg. De raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten Kortdurende Zorg en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur Kortdurende Zorg over allerlei onderwerpen die voor de cliënten van belang (kunnen) zijn.

Karel-Jan Matthijs van de Cliëntenraad Kortdurende Zorg: 'Rivas vindt het belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar haar cliënten. De Cliëntenraad is belangenbehartiger van de cliënten.' En denkt dan ook mee over de wijze waarop kortdurende zorg uitgevoerd wordt. Ook de ontwikkeling van nieuwe vormen van dienstverlening staat op de agenda.

Lid van Cliëntenraad

De Cliëntenraad is op zoek naar mensen die in gezamenlijkheid mede de belangen van de cliënten van Kortdurende Zorg willen behartigen. 'Het is belangrijk dat een lid van de Cliëntenraad zich kan inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kan nemen van persoonlijke belangen', zegt Karel-Jan Matthijs. 'Het beschikken over een positieve, constructieve en kritische houding is dan ook een belangrijke basis voor een goed overleg.'

De vergaderingen van de Cliëntenraad vinden gemiddeld acht keer per jaar plaats. 'Voor deze vergaderingen dienen de leden diverse beleidsstukken te lezen en in staat zijn om vanuit het perspectief van cliënten hierover een mening te vormen. Daarnaast zijn de leden van de Cliëntenraad zoveel mogelijk aanwezig op bijeenkomsten die te maken hebben met cliënten, zorgverleners en andere doelgroepen in de Kortdurende Zorg.'

Belangstellenden die interesse hebben voor het plaatsnemen in de Cliëntenraad Kortdurende Zorg en bereid zijn daar gemiddeld 4 uur per week aan te besteden, worden van harte uitgenodigd zich vóór 9 januari 2017 aan te melden. Hiervoor worden zij verzocht hun motivatiebrief, voorzien van cv, te sturen aan Cliëntenraden Rivas Zorggroep, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem.

Belangstellenden kunnen voor meer informatie de vacature bekijken op www.rivas.nl/vacatures. Ook is het mogelijk om eerst contact op te nemen met de heer Karel-Jan Matthijs van de Cliëntenraad, via telefoonnummer (06) 28 97 74 49.