• v.l.n.r. Joris Veenhoven (U.U.), Hans Bezemer (CSG de Lage Waard) en Matthijs Begheyn (GLOBE Nederland).

    Arjan v.d. Plaat

CSG De Lage Waard gecertificeerd als GLOBE Science School

16-07-2018, 10:23 | Lezersnieuws | Damaris

CSG De Lage Waard heeft afgelopen vrijdag het predicaat GLOBE Science School ontvangen. Daarmee zijn zij de eerste school in de regio Drechtsteden die het doen van écht wetenschappelijk onderzoek volledig heeft geïntegreerd in het lesprogramma. Leerlingen gaan vanaf de brugklas ieder jaar een onderzoek doen samen met onderzoekers van onder andere NASA en Wageningen University. De nieuwe werkwijze zal de onderzoeksvaardigheden van de leerlingen sterk vergroten.

GLOBE is een netwerk van 32.000 scholen in 121 landen die onderzoek doen aan natuur en milieu i.s.m. wetenschappers. Het onderzoek dat gedaan wordt door leerlingen draagt écht bij aan wetenschappelijk onderzoek van gerenommeerde instituten als NASA, KNMI, RIVM en universiteiten.

Een van de eisen om in aanmerking te komen voor het predicaat GLOBE Science School is dat je als school een vakoverstijgende leerlijn onderzoeksvaardigheden hebt voor de bètavakken en aardrijkskunde. Om aan deze eis te kunnen voldoen heeft CSG De Lage Waard speciaal in samenwerking met Stichting GLOBE Nederland en de Universiteit Utrecht een unieke leergang ontwikkeld voor haar docenten. Door het volgen van de leergang kunnen alle bèta-docenten de onderzoeks- en ontwerpleerlijn aanbieden aan hun leerlingen. Alle havo en vwo leerlingen zullen vanaf komend schooljaar ieder jaar een GLOBE onderzoek doen.

Hans Bezemer, docent natuurkunde en coördinator van GLOBE Science School op CSG De Lage Waard vertelt: “We vinden het belangrijk om leerlingen buiten hun referentiekader te leren denken. Het mooie van deze onderzoeks- en ontwerpleerlijn is dat alle leerlingen op onze school leren hoe ze een onderzoek of een ontwerp moeten opzetten en uitvoeren. De kennis en vaardigheden die de leerlingen opdoen, kunnen ze direct gebruiken in het vervolgonderwijs op een hbo of universiteit.”

Bezemer: “We gebruiken nu bij alle bèta vakken dezelfde onderzoekscyclus van GLOBE. Dit is een stappenplan voor het doen van goed onderzoek. Leerlingen zien dat de stappen van het doen van onderzoek bij alle vakken het zelfde zijn. We zijn zeer tevreden over de samenwerking die we hebben met GLOBE Nederland en de Universiteit Utrecht. We merken dat we hiermee het onderwijs wat we onze leerlingen bieden nog verder kunnen verbeteren. En daar doen we het voor."