• Ruud Lammers

    Onafhankelijk Papendrecht

De Algemene Waterschapspartij (AWP) brengt verkiezingsthema’s zingend onder de aandacht

19-02-2019, 09:30 | Lezersnieuws | Ruud

De AWP heeft de belangrijkste waterschapsthema’s ingezongen en daagt tegenkandidaten nu uit om met AWP-lijsttrekkers op lokale radio- en televisiezenders in debat te gaan over die onderwerpen.

Het AWP-verkiezingslied stipt verschillende thema’s aan die de AWP nauw aan het hart gaan. De tekst gaat over tal van belangrijke waterthema’s, van waterveiligheid tot milieuthema’s als fosfaten, invasieve exoten, muskusratten en klimaatadaptatie. Het is geschreven door Arie van Beelen en gezongen door Fanny Alofs op de originele melodie van ‘Waterloo Road’.

“Onze lijsttrekkers willen over al die onderwerpen in debat en ook over onderwerpen die hyperlokaal spelen”, zegt Van Megen. “Waar het nu vooral om gaat, is dat we eens in de publieke arena debatteren over de waterschappen en het werk dat ze doen. Dat werk wordt door klimaatverandering steeds belangrijker. Kiezers moeten in staat gesteld worden om geïnformeerde keuzes te maken. Dat is nu niet het geval. Met het verkiezingslied wil de AWP de aandacht vestigen op het werk van de waterschappen”.

Vooral de oneerlijke verdeling van de waterschapsbelasting tussen huishoudens en het bedrijfsleven zit de AWP dwars. “De vervuiler moet méér betalen, de burgers minder, zo simpel is het”, vindt Middendorp. De AWP hoopt dat nu op lokaal niveau stevige openbare debatten worden gevoerd over de kostenverdeling. “Die debatten zijn belangrijk omdat burgers geen weet hebben van hoe oneerlijk de lasten verdeeld zijn”, legt AWP-vicevoorzitter Hans Middendorp uit. “Ze realiseren zich bovendien niet dat de lasten de komende decennia ongetwijfeld heel hard gaan stijgen. We moeten daarom op lokaal niveau gaan praten over hoeveel burgers, bedrijven en boeren profiteren van het werk van hun waterschap en of dat deze ongelijke lastenverdeling nog langer rechtvaardigt.”

AWP niet politiek wel deskundig

De Algemene Waterschapspartij doet op 20 maart 2019 onder de naam ‘AWP niet politiek wel deskundig’ mee aan de verkiezingen in 19 van de 21 Nederlandse waterschappen. De AWP is onafhankelijk van andere politieke partijen en doet alleen mee aan de waterschapsverkiezingen.

Ruud Lammers uit Papendrecht is verkiesbaar namens de AWP voor het algemeen bestuur van het Waterschap Rivierenland.

Laat uw stem niet verloren gaan op woensdag 20 maart.

Informatie: AWP website: https://www.algemenewaterschapspartij.nl/