DEAL! Drecht Cities trekt meer nieuwe bedrijven aan 

31-05-2017, 15:30 | Lezersnieuws | Cees den Bakker

DEAL! Drecht Cities is het afgelopen jaar met 37 nieuwe projecten actief geweest om bedrijven naar de regio te trekken. Eind 2016 hebben zich 62 bedrijven bij DEAL gemeld voor een vestigingsaanvraag. Deze projecten hebben een potentieel van 2640 arbeidskrachten. In 2016 zijn acht projecten overgedragen naar de deelnemende gemeenten. Daarmee zijn bijna 300 potentiële arbeidsplaatsen gecreëerd of behouden. Directeur Martin Bloem van DEAL! Drecht Cities is tevreden met het resultaat. "De gemeenten spraken in 2016 opnieuw hun vertrouwen uit en we kregen daarmee een nieuw mandaat. En we gaan nu ook oogsten, dat is het belangrijkste." 

DEAL! Drecht Cities, opgericht in 2014, heeft zich in 2016 verder geprofessionaliseerd. In nauw contact met de partners werd geïnvesteerd in personeel, ICT en acquisitiemiddelen. Het resultaat is een dynamische lijst met bedrijven die in de regio wensen te investeren. "Nog meer dan voorheen staan het ondernemerschap en de investeringsmogelijkheden van de regio Drechtsteden centraal", aldus Bloem. 

In 2016 werd ook duidelijk gekozen voor een internationale branding van de regio met de campagne 'Drecht Cities Maritime Delta'. Deze werd gelanceerd tijdens SMM Hamburg, 's werelds grootste maritieme vakbeurs.

Havenbedrijf Rotterdam 

"We zien dat de internationale aanpak aanslaat", aldus directeur Bloem. "Daarbij helpt het enorm dat in november 2016 ook Havenbedrijf Rotterdam is toegetreden tot onze organisatie en we nauw samenwerken met acquisitiepartners." Het aantal evenementen, zoals beursbezoeken, netwerkevenementen en roadshows werd in 2016 flink opgeschroefd. "Zichtbaarheid moet de kracht en vitaliteit van onze maritieme regio benadrukken."  

Noordwest-Europa 

Ook in 2017 zal volop ingezet worden op de externe acquisitie van bedrijven. "We richten ons primair op Noordwest-Europa", aldus Martin Bloem. "Maar ook concrete kansen in andere delen van Europa zullen we natuurlijk inspelen. De Aziatische markt wordt meegenomen door partners zoals Rotterdam Partners en InnovationQuarter." Concrete activiteiten worden in 2017 voorzien in Duitsland, Noorwegen, Groot-Brittannië, Turkije. Bulgarije en België. 

"De ondersteuning van de in 2016 actief geworden Economic Development Board zal van ons bureau in positieve zin om speciale aandacht vragen. We zullen de thematiek verder uitwerken en actielijnen uitzetten. Excellente communicatie met externe stakeholders staat daarbij centraal."