doneeractie gezinshereniging

18-11-2018, 19:49 | Lezersnieuws | Arie

Het zal je maar overkomen. Volledig willekeurig wordt je in militaire dienst geroepen, voor onbepaalde tijd.Geen inkomsten.Onderhoud en onderdak. Wees tevreden. Na 8 jaar wordt je weggestuurd. Je gaat terug naar je dorp. Trouwt. Sticht een gezin.Een aantal jaren verder. Je leeft prettig. Lieve vrouw, vijf kinderen en een eigen bedrijfje. Plotseling wordt je opgeroepen in militaire dienst te komen. Weigeren betekent het vuur peloton. Paniek. Weg. Waarheen. Wanneer. Hoe dan. Er zijn manieren. Duur en gevaarlijk. Alles is beter dan blijven. Je verlaat je land en komt uiteindelijk in Nederland. Het overkwam een plaatsgenoot van Arie Blokland. Drie jaar terug kwam hij met de vluchteling in contact. Een getraumatiseerde man. Vol zorg over zijn achtergebeleven gezin. Vrouw en kinderen wisten niet verder te komen dan een opvangkamp in een naburig land. En dan na vijf jaar. Het blijde bericht. Aan je gezin zullen door de nederlandse overheid reisdocumenten worden verstrekt. Eindelijk naar Nederland. Vliegtickets. Wie heeft geld. Niemand. De man heeft onvoldoende middelen om de 2500 tot 3000 euro te kunnen voldoen. Hij klopt bij Arie aan. Hoewel Arie niet de jongste is, kent hij het woord crowdfunding. Een doneeractie strat. En nu maar afwachten waarin de inwoners van Sliedrecht groot zijn. Een gezinshereniging rond kersttijd. Mooi toch. Wie gunt dat de man niet. Wie gunt dat de vrouw en de kinderen niet. Na vijf jaar weer samen. Het komt dus goed. Arie heeft alle vertrouwen in de Sliedrechdters die door te doneren tonen hoe groot ze zijn. Vele kleintjes maken ook groot. Zeven mensen zullen ons dankbaar zijn. Prettige feestdagen. Voor ons en voor hen.

Doneeractie: https://www.doneerdoel.nl/actie/1076/gezinshereniging

Geen internet. Geen nood.

Reknr. NL71RABO0120395371 t.n.v. A.Blokland onder vermelding van: gezin.