• Een debat in de letterlijke betekenis van het woord waar de vonken vanaf zullen vliegen en waar inwoners een belangrijke stem in hebben: dat is wat Peter Donk (Sliedrecht24, links) en Geert Tieman (Hof van Sliedrecht) voor ogen hebben op 17 maart.

    Hof van Sliedrecht

Interactief verkiezingsdebat Hof van Sliedrecht en Sliedrecht24

22-01-2018, 21:00 | Lezersnieuws | Hof van Sliedrecht

Hof van Sliedrecht en Sliedrecht24 hebben de handen ineengeslagen voor een groots opgezet verkiezingsdebat op zaterdag 17 maart. ,,Een debat in de letterlijke betekenis van het woord waar de vonken vanaf zullen vliegen en waar de inwoners van Sliedrecht een belangrijk aandeel in hebben", aldus de twee enthousiaste organisatoren.

Dorpsbewoners kunnen in de weken voorafgaand aan het debat onderwerpen en stellingen aandragen en tijdens het debat, dat plaatsvindt in het Hof van Sliedrecht, worden ze in de gelegenheid gesteld te interrumperen en vragen te stellen. ,,We maken er een échte verkiezingsstrijd van met interactieve battles", vertelt Peter Donk, de eigenaar van Sliedrecht24. ,,Waar de partijen over 'battlen' bepalen zij mede zelf. ,,We hebben ze niet alleen gevraagd om mee te doen (iedereen zei Ja en heeft er zin in), maar ook om alvast voorzetten te geven. 'Werkgelegenheid of niet: Chemours moet weg', zou zo'n voorzet kunnen zijn. Of: 'Voor de volgende verkiezingen in 2022 moeten de eerste woningen over het spoor zijn gebouwd.' "

,,'Waar willen jullie het over hebben?' De zeven partijen hebben daar deels eigen regie over", legt ook Hof van Sliedrecht-directeur Geert Tieman uit. ,,'Laat het ons weten dan gaan we het bespreken en leggen we het voor aan de mensen voor wie we dit debat op poten zetten. Te weten: de inwoners van Sliedrecht.' " De seniorenresidentie, die met dit initiatief haar maatschappelijke betrokkenheid wil tonen en graag het belang van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen en het plaatselijke politieke beleid onder de aandacht brengt, wil het in elk geval over de omslag naar een participatiesamenleving hebben (is Sliedrecht op de goede weg?) en over ouderen die tussen de wal en het schip (dreigen te) vallen omdat ze langer thuis moeten, maar niet altijd kunnen blijven wonen.

Het betreft een lunchdebat van circa 11.00 tot 13.00 uur in het Hof van Sliedrecht. De seniorenresidentie aan de Lijsterweg serveert vers gemaakte broodjes uit de keuken. Partijen profileren zich in een politieke arena waarin ze, onder leiding van de ervaren journalist en debatleider Peter Donk, stelling nemen, discussies aangaan (ook met het publiek) en zich uitspreken over maatschappelijke onderwerpen die er nu en in de toekomst toe doen. De organisatoren bieden ook ruimte aan een informatiemarkt. Alle partijen kunnen een stand inrichten waar ze hun programma en standpunten aan de man kunnen brengen.