• Raar maar waar

  • Gastles baggeren in groep 8

  • Proefje

  • Hugo de Groot

  • Rara....

  • Kobe maakt een museum

Kinderboekenweek obs Henri Dunant

09-10-2015, 17:10 | Lezersnieuws | Marian Lagewaard en Joyce Blijenberg

Het thema van de kinderboekenweek was dit jaar: 'Raar maar waar'. Zoals ieder jaar was er een tentoonstelling ingericht in de hal van de school. Kinderen konden niet alleen boeken en materialen bekijken, maar ook interessante en grappige proefjes doen. Natuurlijk is er ook in de klassen aandacht besteed aan de kinderboekenweek. Zo kwam Martine Peerboom van de bibliotheek bij de groepen 1,2 en 3 voorlezen. De kinderen van groep 4 en 5 bezochten het Sliedrechts museum, om daar een speurtocht te doen waarin allerlei technische snufjes waren verwerkt. De groepen 6,7 en 8 gingen op bezoek bij het Baggermuseum en hebben op school voorafgaand een gastles over baggeren gekregen. Uiteraard werd er extra veel (voor-) gelezen tijdens deze biizondere week.