Merwede/Multiplaat gaat samenwerking aan met Spieren voor Spieren !!!

13-07-2017, 14:00 | Lezersnieuws | Michel Kraaijeveld

Een maand geleden heeft een anonieme sponsor aangegeven graag meerdere F teams bij Merwede/Multiplaat te willen sponsoren. En dat het mooi zou zijn om de sponsor ruimte op het shirt te gunnen aan een nader te bepalen goed doel

Binnen de sponsor commissie is hierover goed nagedacht en we waren het er unaniem over eens dat Spieren voor Spieren het meest geëigende goede doel zou zijn.

Want het is niet vanzelfsprekend dat je als kind kunt sporten !

De samenwerking tussen Merwede/Multiplaat en Spieren voor Spieren zal in de komende periode verder vorm gegeven worden.

Vanaf komend seizoen zullen zowel de F2 als de F3 het logo van Spieren voor Spieren op het rood met witte Merwede shirt dragen.