• Raadslid Gerrit Venis

    PRO Sliedrecht

PRO Sliedrecht vraagt door over grondtransporten

27-05-2018, 15:25 | Lezersnieuws | Peter

 

In de besluitvormende raadsvergadering van 15 mei jl. heeft ons raadslid Gerrit Venis mondelinge vragen gesteld over grondtransporten vanuit Papendrecht (land van Matena) naar een particulier gebied in het zgn. Middenblok van de gemeente Sliedrecht. Vanwege de afwezigheid in die vergadering vd verantwoordelijke portefeuillehouder zijn de vragen schriftelijk beantwoord. Die beantwoording Hebben wij in ons fractieoverleg besproken en naar aanleiding daarvan stellen we de volgende aanvullende vragen aan het college. PRO Sliedrecht  is zeer benieuwd of deze beantwoording meer duidelijkheid gaat geven op dit gebeuren.

1: uit uw beantwoording mondelinge vragen lijkt de conclusie te mogen worden getrokken dat er niets “illegaals” is gebeurd. Is dit een correcte conclusie?

2: is het gegeven dat de ene gemeente (Papendrecht), danwel de Omgevingsdienst  de andere gemeente (Sliedrecht) niet informeert over grondtransporten - zeker als het om een zo gevoelige zaak gaat als de Dupontgronden- normaal? Heeft de Omgevingsdienst waar we een financiële bijdrage aan leveren van € 472.000, daartoe niet de wettelijke plicht?

3: uitgaande van het idee dat ook de particuliere eigenaar van het terrein waar de grond is gestort niet met de gemeente Sliedrecht heeft overlegd of toestemming heeft gevraagd voor deze storting, is onze vraag: Mag iedere particuliere grondeigenaar in Sliedrecht zonder overleg of toestemming grond van elders (en dan in deze hoeveelheden) op zijn terrein laten storten?

4: bent u bekend met welk doel de eigenaar van de grond zijn terrein heeft laten ophogen?

5: de Omgevingsdienst hanteert nog voorlopige inschattingen en vermoedelijke zones (zie de kaart bij uw beantwoording). Dat betekent dat dus niet met zekerheid kan worden gesteld dat op alle plekken in zone 2 (waar het Papendrechtse gebied en het gebied in het middenblok toe behoren) ook echt even zwaar giftig zijn. Het is daarom van belang te weten of de Omgevingsdienst van beide locaties voor het transport plaatsvond ook in de praktijk bodemonderzoek heeft gedaan (of laten doen), zodat objectief is vastgesteld dat de grond in dezelfde mate verontreinigd is. Heeft dat onderzoek plaatsgevonden en zo ja, kunnen we dan over de resultaten daarvan beschikken?