Provincie om aandacht gevraagd voor werkgelegenheid Drechtsteden

09-11-2016, 21:20 | Lezersnieuws | SGP&ChristenUnie Zuid-Holland

De Statenfractie van SGP&ChristenUnie in Zuid-Holland heeft Gedeputeerde Staten gevraagd om zich in te spannen voor de werkgelegenheid in de Drechtsteden. Fractievoorzitter Stoop merkte bij de Algemene beschouwingen in Provinciale Staten op dat de aangekondigde inkrimping en sluiting van bedrijven reden is tot grote zorg.

"De werkgelegenheid in de regio krijgt flinke klappen. De maritieme sector maar ook aanverwante bedrijven hebben het zwaar. Niet alleen is er verlies van werkgelegenheid maar er dreigt ook weglekken van ambachtelijke kennis en ervaring", aldus Stoop. Hij vraagt gedeputeerde Bom van Economie om zich in overleg met partners in de regio sterk te maken voor behoud en/of omzetting van banen naar nieuwe werkgelegenheid.