• Samen werken aan verbetering van het openbaar vervoer!

    nl.freepik.com

Samen werken aan verbetering van het openbaar vervoer!

16-03-2016, 11:11 | Lezersnieuws | Jan Visser

De fractie van de SGP-ChristenUnie wil samen met u werken aan verbetering van het openbaar vervoer! Veel mensen maken dankbaar gebruik van de bus- en treinverbindingen van en naar Sliedrecht. Nu is het moment om duidelijk te maken waar die verbindingen, aansluitingen en service beter of anders kunnen! De fractie van de SGP-ChristenUnie brengt die mogelijkheid graag onder uw aandacht en heeft zelf inmiddels al enkele verbeteringen op een rij gezet. Samen met reacties van burgers, bedrijven en instellingen willen we die op korte termijn bundelen en meegeven aan wethouder Tanis, die Sliedrecht op dit punt vertegenwoordigt in de regio Drechtsteden. In de regio is hij betrokken bij de voorbereiding om een keus te gaan maken voor het bedrijf dat de bus- en treinverbinding vanaf 2019 mag gaan verzorgen.

In een vergadering van de Drechtraad op 1 maart 2016 was er een zogenaamde thematafel over de voorbereiding voor de nieuwe concessie voor het openbaar busvervoer en de Merwede-Lingelijn. Deze diensten worden gereden in opdracht van de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland is dus opdrachtgever, maar kiest ervoor om de ambities met betrekking tot het vervoer samen met de regio op te stellen. Het Drechtstedenbestuur heeft een coördinerende rol om het beleidsvoornemen van de regio Drechtsteden te formuleren en aan de Provincie aan te bieden.

Tijdens deze vergadering is een toelichting gegeven op de planning. Het huidige contract met Arriva loopt eind 2018 af. Voor die tijd moet dus een keuze gemaakt worden wie het vervoer vanaf 2019 mag gaan verzorgen. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels in volle gang. Voor alle betrokkenen in Sliedrecht is het mogelijk om uiterlijk eind maart opmerkingen te maken die zij voor Sliedrecht van belang achten om mee te nemen in de voorbereiding van het programma van eisen voor de nieuwe concessie.

Hiermee hebben we dus de mogelijkheid om een Sliedrechts geluid te laten horen, in het belang van onze inwoners!

Als fractie van de SGP-ChristenUnie hebben we al enkele punten verzameld, maar wellicht hebben ook andere betrokkenen belangrijke zaken te melden en kunnen we dit gezamenlijk meegeven aan onze vertegenwoordiger in het Drechtstedenbestuur. Wij stellen voor dat u uw opmerkingen aan ons doorgeeft, dat wij deze bundelen, om deze vervolgens door te sturen. Reacties kunnen gestuurd worden naar: fractie@sgpchristenunie.nl, bij voorkeur voor 26 maart 2016.