Sportraad Sliedrecht houdt op te bestaan

08-11-2018, 20:28 | Lezersnieuws | Aangeleverd website

Stichting Sportraad Sliedrecht houdt op te bestaan

Het bestuur van de Stichting Sportraad Sliedrecht laat weten, dat de stichting per 31 dec. 2018 zal worden ontbonden. De Sportraad is in 1982 opgericht (in 2004 omgezet in een officiële stichting) en bestaat dus ruim 35 jaar.

De redenen voor de ontbinding zijn o.a. te weinig draagvlak onder de verenigingen, beperkte bevoegdheden/inspraak bij beslissingen die de sport betreffen en geen financiële middelen om zelf activiteiten te ontplooien.

Omdat op grond van b.g. feiten de stichting weinig kan toevoegen aan de sport in Sliedrecht in het algemeen, heeft een aantal bestuursleden besloten om hun zittingsperiode in het bestuur niet te verlengen. De zoektocht naar nieuwe bestuursleden heeft niets opgeleverd, ook niet uit de verenigingen en daarom is in overleg besloten eind 2018 de stichting officieel te ontbinden. Deze mededeling is aan de verenigingen op de algemene ledenvergadering van 7 november medegedeeld. Het besluit heeft de goedkeuring van het College van B&W onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad.