• Niek Barendregt van OPOD (r.) en Ger Reijnders van KIEN (l.) feliciteren elkaar met de nieuwe samenwerking

    KIEN

Stichting openbaar primair onderwijs Dordrecht en ICT-coöperatie KIEN gaan samenwerken

28-11-2017, 13:40 | Lezersnieuws | Marielle Haasnoot

Met ingang van november 2017 werken stichting openbaar primair onderwijs Dordrecht (OPOD) en coöperatie KIEN u.a. (KIEN) samen. 7 verschillende schoolbesturen uit de regio Drechtsteden bundelen in dit samenwerkingsverband hun krachten op het gebied van ICT in het onderwijs. Zij maken hierbij gebruik een gezamenlijke ICT-infrastructuur, delen hun kennis bij gemeenschappelijke ICT-vraagstukken, kopen gezamenlijke ICT-apparatuur en krijgen technische ondersteuning op locatie van KIEN. Het ROC Da Vinci College, het Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht, het Griendencollege, LOKET Zwijndrechtse Waard, Stichting H3O en de Hans Petrischool, gingen OPOD al voor door de handen ineen te slaan op ICT-gebied. Medewerkers en leerlingen van OPOD werken binnen de Google omgeving. Dit betekent voor KIEN een verdere verbreding van de kennis, naast Windows en Apple. Vanuit technologisch oogpunt is dit voor KIEN een goede ontwikkeling en is de toetreding van OPOD heel waardevol voor de coöperatie.

Zowel OPOD als KIEN willen voorop lopen in ICT en innovatie. Voor OPOD betekent dit dat er ruimte moet zijn voor toekomstgerichte onderwijsconcepten, (bewezen) didactische modellen, digitale leerlijnen en leerlinggerichte software. De visie van KIEN sluit hier naadloos op aan. Technologie is een middel dat de kwaliteit van het onderwijs zal verhogen en kan bijdragen aan de ontwikkeling van de mens, mits juist ingezet.

Stichting openbaar primair onderwijs Dordrecht is de overkoepelende organisatie van dertien openbare basisscholen verspreid over zestien locaties in Dordrecht. Zij bieden regulier basisonderwijs, onderwijs volgens speciale leermethoden (Dalton, Jenaplan en Montessori), scholen met plusconcepten (zorg, sport, muziek, Engelstalig) en speciaal basisonderwijs.

KIEN is een coöperatie opgericht door onderwijsorganisaties uit de regio Drechtsteden die met elkaar samenwerken op het gebied van ICT. Samen met schoolorganisaties uit alle sectoren (primair-, speciaal-, voortgezet-, middelbaar- en hoger onderwijs) en onze dienstverlenende partners geven we met elkaar invulling aan de ICT-behoeftes en gaan met elkaar vraagstukken in het onderwijs aan. Samen kunnen we veel meer. De sleutel is dan ook het samenwerken en samen leren waarbij de ontwikkeling van de lerende mens centraal staat. Samen met 35 bevlogen collega's die allemaal raakvlakken met het onderwijs hebben zorgt KIEN voor de dagelijkse ICT-dienstverlening bij de aangesloten scholen.