VERBORGEN VERLEDEN IN SLIEDRECHT

26-02-2019, 10:30 | Lezersnieuws | Kees

Voor het programma “Verborgen Verleden” zijn op 10 december 2018 door de NTR t.v.-opnamen gemaakt in de Grote Kerk en in het Nationaal Baggermuseum. U vindt het vast leuk om deze opnamen in Sliedrecht te bekijken! Immers mag het bijzonder heten dat Sliedrecht op deze wijze landelijke aandacht krijgt. Kijk daarom op donderdag 7 maart a.s. om 20.25 uur op NPO 2 naar het programma Verborgen Verleden. Aan de orde komt het voorgeslacht van actrice Olga Zuiderhoek. U zult zien dat bij de opnamen in het Baggermuseum het voornamelijk gaat over haar voorgeslacht waarin de achternamen Bos en Kalis voorkomen, maar haar rechtstreekse voorvaderen (Zuiderhoek) zijn ook verbonden geweest met de Sliedrechtse Hervormde kerk.

Haar grootvader Adrianus Jan Zuiderhoek is op 4 december 1883 te Sliedrecht geboren en vertrok op 27 oktober 1900 naar Delft, om daar als bijna 17-jarige aan de toenmalige Polytechnische School (de huidige TU) te gaan studeren. Zijn vader, Olga’s overgrootvader, Bos Zuiderhoek (1847-1931), bleef echter tot zijn dood in Sliedrecht wonen en was nauw betrokken bij de Hervormde kerk. Hij was o.a. kerkvoogd vanaf 1885, en 2e voorzitter (1893) en voorzitter van de kerkvoogdij vanaf 1896. In het dagelijkse leven was hij timmerman-aannemer en in die hoedanigheid was hij o.a. adviseur en toezichthouder bij de bouw van de consistorie in 1887 en bij de bouw van de pastorie (later gebouw “de Schalm”) in 1904. Hiervan getuigt nog een gevelsteen met daarop zijn naam en functie in de voorgevel van dit huis (Kerkbuurt 137). Nog verder terug in de geschiedenis zien we dat ook andere leden van dit geslacht Zuiderhoek betrokken waren bij de Hervormde kerk: de vader van Bos Zuiderhoek, Jan Zuiderhoek (1817-1902), en diens vader Bos Zuiderhoek (1791-1872) waren beiden eveneens timmerman-aannemer en ook zij verrichtten diverse werkzaamheden aan de kerk. Het meest in het oog springt nog de bouw van de galerijen aan de oost- en westzijde in 1826 en in 1844 door hem vergroot, en het timmerwerk t.b.v. het Naber-orgel in 1852.

Veel plezier met het kijken naar lokale Sliedrechts beelden op de nationale t.v.!