• Delegatie Stedenband op bezoek bij Balan

    Ramona Tandau

Verkennend werkbezoek stichtingsbestuur aan Orãstie

09-10-2018, 15:07 | Lezersnieuws | Joost

Afgelopen week heeft het bestuur van Stichting Stedenband Sliedrecht-Orãstie een bezoek gebracht aan onze zusterstad met als doel plannen te bespreken voor het komend jaar.

Naar aanleiding van het bezoek van burgemeester Balan begin mei aan Sliedrecht is er gesproken over het opzetten van een NGO* van waaruit specialistische hulp kan worden geboden. Het bezoek aan ASVZ in mei 2018 had bij de delegatie een grote indruk achtergelaten. Orãstie staat op de drempel van grote ontwikkelingen in de zorgverbreding. Er is veel behoefte aan zorg voor mensen met autisme. Een bezoek aan de Bleyburghschool is een logische volgende stap.

* Een NGO is een particuliere hulporganisatie 

Kinderen met deze stoornis krijgen nu te weinig professionele zorg. Er is dringend behoefte aan meer expertise en daarbij komt nog het feit, dat ouders moeite hebben om bijvoorbeeld deze stoornis te accepteren bij hun kind. Graag wil men hierover spreken met deskundigen vanuit Sliedrecht. Bezoeken aan diverse scholen voor speciaal onderwijs staan op het wensenlijstje. Een mooie taak voor het stichtingsbestuur om hiermee aan de slag te gaan.

Er is ook inhoudelijk gesproken met de directies van de technische school Nicolaus Olahus en het Aurel Vlaicu College over uitwisselingsprojecten in 2019. De leidende thema’s voor de bezoeken zullen worden de zorgverbreding op school en de relatie tussen sport en zorg. In mei 2019 komt er een delegatie naar Sliedrecht en in oktober 2019 is er een tegenbezoek. Het betrekken van jongeren uit verschillende organisaties en verenigingen in Sliedrecht zal worden gecontinueerd. De keuze om in 2017 zowel met jongeren van korfbalclub Merwede en Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (SOJS) te gaan is zeer succesvol gebleken.

Daarnaast heeft het stichtingsbestuur een bezoek gebracht aan de gemeentewerf en diverse lopende projecten. Onderdelen ter vervanging zijn afgeleverd, bestemd voor de door het Sliedrechtse bedrijfsleven gesponsorde vuilniswagen. In het centrum van Orãstie wordt gewerkt aan de renovatie van het park. Het straatwerk is al uitgevoerd en binnenkort worden er nieuwe speeltoestellen en bankjes geplaatst. Bouwwerkzaamheden vinden plaats aan het nieuwe rouwcentrum en de overdekte markthal. In die markthal kunnen boeren straks hun producten van het land verkopen in plaats van op straat. De verkoop wordt straks niet meer gehinderd door weersomstandigheden. In diverse wijken van Orãstie komen er markthallen.