• De juiste zorg voor kwetsbare ouderen op de juiste plaats, dankzij goede samenwerking tussen alle zorgprofessionals in Gorinchem.

    Rivas Zorggroep

Vervolgzorg kwetsbare ouderen na SEH-bezoek uitstekend geregeld

12-09-2017, 15:41 | Lezersnieuws | Rivas Zorggroep

In Nederland neemt de druk op de spoedeisende hulp (SEH) steeds toe. Eén van de oorzaken is de groeiende stroom hulpbehoevende, kwetsbare ouderen. Dat geldt ook voor het Beatrixziekenhuis. Omdat Rivas verschillende vormen van zorg biedt, kan vervolgzorg voor hen in Gorinchem elke dag van de week, ook in het weekend, snel en goed worden geregeld.

Ketenzorg

De zorg voor kwetsbare ouderen kent landelijk een gebrek aan afstemming en aan inzicht in beschikbare capaciteit. In Gorinchem en omstreken vormen huisartsen, spoedeisende hulp-artsen, specialisten ouderengeneeskunde, (geriatrie)verpleegkundigen, geriaters en zorgadviseurs alle dagen van de week een team rondom de kwetsbare oudere. Ruime ervaring met ketenzorg voorkomt dat kwetsbare ouderen tussen wal en schip vallen.

Bepalen juiste zorg

Rivas regelt de juiste zorg, op het juiste moment. Peter Gathier, SEH-arts in het Beatrixziekenhuis: 'Hiervoor hanteren we een stroomschema. Is na behandeling op de SEH opname in het ziekenhuis noodzakelijk, dan nemen we de kwetsbare oudere patiënt op. Is opname in het ziekenhuis niet noodzakelijk, dan bepalen we of terugkeer naar huis mogelijk is of dat er elders zorg nodig is. Er zijn dan verschillende mogelijkheden.'

Amnon Weinberg, specialist ouderengeneeskunde bij Rivas: 'We stellen nog drie belangrijke vragen. Kunt u naar het toilet? Kunt u in en uit bed? Kunt u met een alarmknop zelf hulp inschakelen? Als er één nee tussen zit, is het duidelijk dat thuiswonen tijdelijk of voor langere tijd niet lukt. Dus is er vervolgzorg nodig.'

Die zorg biedt Rivas in de vorm van eerstelijnsverblijf, respijtzorg, thuiszorg, revalidatiezorg en verpleeghuiszorg. Kwetsbare ouderen hebben recht op passende zorg zonder last te hebben van 'hokjes denken' tussen de verschillende zorgvormen of de ingewikkelde financiering in de zorg. Ervaring in andere vernieuwende projecten bij Rivas leert dat ook zorgverzekeraars bereid zijn mee te denken hoe de juiste zorg op het juiste moment, op de juiste plaats te realiseren. Dit resulteert uiteindelijk in zuiniger en zeker ook zinniger zorg.

Resultaat

Zo blijft de spoedzorg in de regio Gorinchem goed toegankelijk en andere zorg raakt niet in de verdrukking. Oudere, kwetsbare patiënten verblijven niet langer dan nodig op de SEH of in de kliniek van het Beatrixziekenhuis. Vervolgzorg wordt overdag, 's avonds en ook in het weekend goed geregeld