Wijiziging Raad van Toezicht SWS

05-06-2018, 11:36 | Lezersnieuws |

Sliedrecht. Recent is bij de Kamer van Koophandel een Statutenwijziging doorgevoerd bij de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht. Daarbij is de huidige directeur, mevrouw

Pamela van der Kruk, benoemd tot Directeur-Bestuurder en is een Raad van Toezicht ingesteld. Deze Raad bestaat op dit moment uit de heren R.J.M. van Moorsel (Voorzitter), G.J. de Haan en P.J. van Heteren.

Mevrouw A.J. Verboom-Hofman neemt binnenkort afscheid als bestuurslid van de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, na een vrijwillige periode van zes jaar.