Politiek

SLIEDRECHT Burgemeester Bram van Hemmen installeerde woensdagmiddag in het raadhuis de kinderraad van Sliedrecht. Dit jaar hadden zich 17 kinderen uit groep 7 en 8 van acht basisscholen in Sliedrecht aangemeld.
SLIEDRECHT Het college van burgemeester en wethouders ziet grote financiële uitdagingen op zich afkomen. Net als bij andere gemeenten in Nederland heeft Sliedrecht te maken met stijgende uitgaven in het sociaal domein en de gevolgen van het afschaffen van de precariobelasting. Daarom zijn maatregelen noodzakelijk om de begroting sluitend te...
Advertorial
H'VELD-G'DAM Servicetankstation Lukoil De Peulen is op 31 augustus verhuisd van de Industriestraat 1 naar de Peulenlaan 261. ,,Het aantal pompeilanden is...
SLIEDRECHT Het college van burgemeester en wethouders ziet grote financiële uitdagingen op zich afkomen. Net als bij andere gemeenten in Nederland heeft Sliedrecht te maken met stijgende uitgaven in het sociaal domein en de gevolgen van het afschaffen van de precariobelasting. Daarom zijn maatregelen noodzakelijk om de begroting sluitend te...
SLIEDRECHT Niels Kuiper is deze week begonnen als gemeentesecretaris in Sliedrecht. Een gemeentesecretaris is de algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Ook is hij de belangrijkste adviseur van het college van burgemeester en wethouders.
Advertorial
SLIEDRECHT Floris Frenzen, eigenaar van Sjeun Optiek op de Kerkbuurt, hoopt zaterdag 15 december vijftig jaar te worden. Reden voor een feestje, dat hij...
DORDRECHT Traditioneel werd op de eerste woensdag van september op golfbaan Crayestein in Dordrecht de zogenoemde Battle of the City's gehouden. Een golfwedstrijd voor inwoners uit de Drechtsteden.
GORINCHEM ,,Omdat Chemours de zaken nu blijkbaar serieus aanpakt, hebben wij – na overleg met mede-actievoerders PRO Sliedrecht en Slydregt.nu - besloten om onze wekelijkse protestactie Retour Afzender op te schorten", aldus Joop Keesmaat namens PvdA Sliedrecht.
Advertorial
Leer het bedrijf kennen
SLIEDRECHT Kort voor de zomervakantie werd duidelijk dat Peter de Borst (fractievoorzitter PRO Sliedrecht) om persoonlijke redenen enige tijd die rol niet kan vervullen. Bij de start van het nieuwe politieke seizoen heeft de fractie van PRO Sliedrecht daarom besloten dat Gerrit Venis tijdelijk – tot het moment van terugkeer van Peter – zal...
SLIEDRECHT De door de PvdA Sliedrecht georganiseerde wekelijkse actie Retour Afzender heeft blijkbaar in Den Haag tot verhoogde aandacht voor dit vervuilingsprobleem geleid.
DEN HAAG Het nieuwe provinciebestuur van Zuid-Holland is bekend. De komende vier jaar zetten CDA, VVD, ChristenUnie en SGP, GroenLinks en PvdA zich in om Zuid-Holland beter te maken. "Elke dag beter", zo luidt de titel van het coalitieakkoord. Het CDA is verheugd met het resultaat van de onderhandelingen.