Zorg

SLIEDRECHT De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid en de brandweer Dordrecht richten tijdelijk een extra uitrukpost in Dordrecht in. Deze post is nodig omdat er, vanwege de afsluiting van de Wantijbrug/N3, op belangrijke wegen in en om Dordrecht extra verkeerdrukte wordt verwacht. De Brandweer beschikt, zolang de Wantijbrug/N3 dicht is, tijdelijk...
DRECHTSTEDEN De afdeling Interne Geneeskunde/Hematologie van het Albert Schweitzer ziekenhuis is de winnaar geworden van de 'TopASz Award'. Dat is de prijs die de Cliëntenraad van het ziekenhuis jaarlijks toekent voor buitengewoon patiëntvriendelijk handelen in het voorbije jaar. Namens al zijn collega's nam internist-hematoloog Peter...
Advertorial
H'VELD-G'DAM Servicetankstation Lukoil De Peulen is op 31 augustus verhuisd van de Industriestraat 1 naar de Peulenlaan 261. ,,Het aantal pompeilanden is...
DORDRECHT Patiënten die soms na jaren nog hinder ondervinden van een opname op de Intensive Care (IC) zijn op donderdag 20 februari welkom tijdens het eerste IC-Café in de Drechtsteden.
SLIEDRECHT De groep mensen die hun zorgpremie niet betaalt is in het afgelopen jaar opnieuw kleiner geworden. Het aantal wanbetalers daalde met ruim tien procent ten opzichte van 2017. In totaal betaalden 206 duizend mensen hun verplichte zorgpremie langer dan een half jaar niet, zo blijkt uit donderdag (17/10) gepubliceerde CBS-cijfers.
Advertorial
SLIEDRECHT Floris Frenzen, eigenaar van Sjeun Optiek op de Kerkbuurt, hoopt zaterdag 15 december vijftig jaar te worden. Reden voor een feestje, dat hij...
SLIEDRECHT Vanaf maandag zijn twee wijk-GGD'ers actief in Sliedrecht. Wijk-GGD'ers zijn bedoeld om de verbinding tussen zorg en veiligheid verder te versterken. De gemeente wil zo onnodige politie-inzet, traumatisering en escalatie bij betrokkenen voorkomen.
Advertorial
Leer het bedrijf kennen
SLIEDRECHT Het Vriendenfonds van het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft een nieuw, daadkrachtig bestuur. Het vijfkoppige team zet de schouders onder het werven van de broodnodige financiering van patiëntenwelzijn en wetenschappelijk onderzoek.