Die goeie ouwe tijd

Vroeger woonden er in Sliedrecht nog maar een paar duizend inwoners. Auto's en fietsen waren er nog niet. Kinderen konden nog op de dijk en in de stoepen spelen. Honden konden vrij rond lopen. Venters met allerlei negotie kwamen langs de deur. En moest je een plas doen dan ging je even achter een boom of schuur. Burgemeester en notabelen bepaalden wat goed was voor de burger. Er was sociale controle want iedereen kende iedereen. Veel regels waren niet nodig.

Maar de tijden veranderden. Sliedrecht groeide door de jaren heen naar 24.000 inwoners. Het werd nodig dat er regels kwamen voor orde, veiligheid en overlast want niet iedereen hield zich aan de ongeschreven fatsoensnormen. En die regels in de APV werkten preventief en de politie of BOA kon ingrijpen wanneer het echt nodig was. Zo bleef Sliedrecht voor iedereen een mooi en prettig dorp.

Op een regenachtige dag in 2015 zaten burgemeester en wethouders bij elkaar. Ze vonden dat het wel erg rustig werd in Sliedrecht er zou meer reuring moeten komen. De burger moet zelf in actie komen. Laat ze zelf achter dubieuze venters, wildplassers en hondenpoep aangaan. Dit zorgt voor sociale samenhang en levendigheid in de buurt. Besloten werd om meer dan 50 procent regels uit de APV te schrappen. Prachtig, daarom gelijk maar een raadsvoorstel en een persbericht.

Het CDA denkt dat het college te veel heeft gedroomd. Nutteloze artikelen mogen geschrapt worden maar niet de regels die rechtstreeks de burger treft in zijn leefomgeving. Natuurlijk, de sterke en mondige mensen weten zich wel te redden. Maar het CDA wil juist opkomen voor de mensen die zich niet kunnen verweren of mondig genoeg zijn. Sliedrecht moet voor iedereen leefbaar blijven, net als vroeger, maar met een paar regels meer.

Joop de Vries

CDA burgerraadslid