• kand

Nieuw leiderschap!

Tijdens mijn vakantie las ik een interview met Joep Dohmen. Niet dat ik een groot fan van deze Nederlandse filosoof ben, maar de kop nodigde mij uit. "Hoe ziet de nieuwe leider eruit?"

Het interview begint met een paradox. Enerzijds zijn wij sceptisch op alles en willen wij graag autonoom zijn, anderzijds zijn wij op zoek naar mensen die zeggen hoe het moet of ons tenminste adviseren. Dit wordt door Dohmen de expertisesamenleving genoemd. Iedereen bepaalt zijn eigen koers en voor alles is een professional, maar aan de andere kant hebben wij leiders nodig die grensoverschrijdende problemen tackelen. Helaas is slagkracht van een (politiek)leider niet altijd duidelijk. Volgens Dohmen hebben wij iets nieuws nodig. Leidinggevenden die verbinding zoeken door gedeeld leiderschap, door praktijkgebonden, tijdgebonden en lokaalgebonden kennis en als laatst door moreel leiderschap. U begrijpt wel dat ik, toen ik dat las, aan de gemeente moest denken.

Juist ja, de gemeente die een steeds grotere rol krijgt en daardoor dus meer invloed op uw leven heeft! Vanuit het Rijk komen steeds meer taken naar de gemeente toe. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is hier een goed voorbeeld van.

De minister van binnenlandse zaken, Ronald Plasterk, heeft daarom als zeer grote prioriteit het versterken van de gemeente. Om de gemeente te versterken is de bovengenoemde verbinding nodig. Misschien kunt u met uw kennis of ervaring deze verbinding wel brengen of bent u een geboren leider. Als dat zo is, nodig ik u uit u te begeven op het politieke speelveld. Minister Plasterk is hard op zoek naar u en wij met hem!

Rens den Besten

rensdenbesten@cda-sliedrecht.nl